Szkoła Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego

Koszt studiów

Przewidywany koszt studiów

Opłata rekrutacyjna: 100, 00 zł
3000 zł – koszt całkowity;
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych – 1500 zł za semestr)

Informujemy, że Polska Prowincja Zakonu Bonifratrów zobowiązuje się do pokrycia kosztu studiów dwóm osobom (kandydatom współpracującym z Zakonem Bonifratrów).

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry