Szkoła Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego

Program Konferencji

Konferencja DOLENTIUM HOMINUM. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia.

Pod Patronatem Kurii Prowincjalnej Zakonu Bonifratrów i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z wydawnictwem Medycyna Praktyczna

Kraków, 10 października 2011 r.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – Łagiewniki, Aula Jana Pawła II
9.00 – Msza Święta w Bazylice Bożego Miłosierdzia
Błogosławieństwo na rozpoczęcie działalności Szkoły Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego

10.00 – Otwarcie Konferencji
Słowa wstępne –

JE. Ks. bp. Stefan Regmunt
JE. Ks. bp. Grzegorz Ryś
JM. Ks. Władysław Zuziak, Rektor UPJPII
Br. Eugeniusz Kret OH, Prowincjał Bonifratrów

10.40 – 11.00 – Abp. Zygmunt Zimowski (Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia)
Rola Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w animowaniu zespołowej opieki duszpasterskiej na rzecz chorych i podopiecznych.
11.00 – 11.20 – Prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik (II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ)
Eksplozja medycyny a odwieczny problem cierpienia.
11.40 – 12.00 – Br. Elia Tripaldi OH, sac. (IV Radny Generalny Zakonu Bonifratrów – Kuria Rzym)
Doświadczenia Zakonu Bonifratrów w zakresie posługi duszpasterskiej w opiece zdrowotnej realizowanej w ośrodkach prowadzonych przez Zakon w Europie.
12.00 – 12.20 – prof. dr hab. med. Jacek Imiela (Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych)
Opieka duchowa jednym z zadań zespołów terapeutycznych.

12.30 – 13.00 – przerwa kawowa

13.00 – 13.20 – bp.J.Redrado OH (Sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia)
Rola osób świeckich w posłudze duszpasterskiej na rzecz chorych.

13.20 – 13.40 – dr Konstanty Radziwiłł (Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich)
Potrzeby wsparcia duchowego i towarzyszenia pacjentowi i jego rodzinie w opiece nad przewlekle chorym w domu.
13.40 – 14.00 – Ks. dr Piotr Krakowiak (Kierownik Szkoły Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego)
Zespoły opieki duszpasterskiej – nowy model współdziałania z zespołami terapeutycznymi, opiekuńczymi i rodziną chorego w objęciu go holistyczną opieką.

14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa

15.10 – 15.30 – prof. Józef Binnebesel (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi)
Tanatopedagogika jako droga do zrozumienia i zaakceptowania śmierci
15.30 – 15.50 – dr n.med. Małgorzata Krajnik (Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet M.Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Ból duchowy u chorego na nowotwór
15.50 – 16.10 – dr n.med. Dominik Krzyżanowski (Wydział Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu)
Towarzyszenie duchowe umierającym wyzwaniem dla zespołów terapeutycznych
16.10 – 16.30 – Anna Nowarska (MA in Bioethics; Ministerstwo Zdrowia)
Rola członków zespołów opieki duszpasterskiej w rozstrzyganiu dylematów bioetycznych
16.30 – 17.00 – Panelowa dyskusja podsumowująca

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry