Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny – Warszawa

O nas

Wolontariat w Domu Geriatryczno – Rehabilitacyjnym Bonifratrów w Warszawie (nazywany Warszawskim Wolontariatem Bonifraterskim) swoje początki datuje na 2008 rok, kiedy czteroosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie zgłosiła chęć nieodpłatnej pomocy naszym podopiecznym. Do roku 2012 nie organizowaliśmy otwartego naboru wolontariuszy, po wstępnej selekcji przyjmowaliśmy jedynie osoby, które zgłosiły się same. Nie było do tego czasu zapotrzebowania na większą ilość ochotników. Od trzech lat prowadzimy cykliczne nabory, a w chwili obecnej w Domu Geriatryczno – Rehabilitacyjnym wykonuje świadczenia 35 wolontariuszy.
Do naszego Domu przyjmujemy ochotników w czterech kategoriach wolontariatu:1. wolontariuszy indywidualnych do towarzyszenia jednemu podopiecznemu, czytania książek, rozmów, spacerów, drobnych zakupów… itp. 2. wolontariuszy akcyjnych, do pomocy w organizowaniu imprez kulturalnych, koncertów muzycznych, wycieczek itp. dla osób starszych w domu opieki; 3. wolontariuszy akcyjnych sprawnych fizycznie do pomocy w spacerach, do wywożenia pacjentów na wózkach inwalidzkich do ogrodu, zawożenia na posiłki, Msze Św., do towarzyszenia w konsultacjach lekarskich wyjazdowych na terenie Warszawy; 4. osób pomagających w świetlicy, prowadzących zajęcia grupowe dla podopiecznych. Do zadań wolontariuszy należy szeroko pojęta opieka duchowa nad pacjentem wg charyzmatu św. Jana Bożego. Zakres obowiązków wolontariusza każdorazowo jest uzgadniany indywidualnie z koordynatorem, zgodnie z potrzebami podopiecznego oraz możliwościami i dyspozycyjnością wolontariusza.
Warszawski Wolontariat Bonifraterski działa coraz prężniej i jest doceniany zarówno przez pensjonariuszy, jak i personel. Wolontariusze stanowią nieodłączną część Wspólnoty, a czas poświęcany na pomoc potrzebującym owocuje pięknymi przyjaźniami pomiędzy wolontariuszami, a także między wolontariuszami i pensjonariuszami. Spotykamy się regularnie, aby wzajemnie się poznawać, motywować i uczyć. 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Za każdym razem staramy się uroczyście świętować dziękując wszystkim wolontariuszom za ich dobre serca, poświęcenie i życzliwość. Warszawski Wolontariat Bonifraterski hasło Zakonu Bonifratrów „Bracia czyńcie dobro” wciela także w życie, gdyż szlachetne oraz bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka stanowi potwierdzenie idei braterstwa.

 

dzienwolontariusza2015

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry