Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny – Warszawa

Kontakt

Centrum Medyczne Bonifratrów

DOM GERIATRYCZNO-REHABILITACYJNY
pw. NMP Królowej Pokoju
00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 3

REGON 142316693, NIP 525-24-75-165
nr rach. 05 1240 2887 1111 0000 3389 6421

GODZINY PRACY ADMINISTRACJI:

poniedziałek-piątek godz. 9:00 – 15:00

Kontakt:

Tomasz Sas

tel.: 22 390 33 36,  570 968 956
        22 390 33 35  (sekretariat) wew. 335

e-mail: dgr@bonifratrzy.warszawa.pl

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry