Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny – Warszawa

Wolontariat

Wolontariat w Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów jest stale rozwijającą się inicjatywą, skierowaną do każdego, kto chce pomagać. Ochotnikom proponujemy profesjonalne przygotowanie do roli wolontariusza a wolontariuszom już działającym – stałe podnoszenie kwalifikacji – szkolenia, superwizję i wsparcie koordynatora wolontariatu. Wszystkie te działania pozwalają nie tylko rozpoznawać swoje motywacje i potrzeby ale także dojrzewać w wolontariacie tak, by jeszcze lepiej służyć chorym.

Naszą misją jest czynienie dobra

Idąc za przykładem Jezusa, otaczamy pomocą ludzi chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących czy odrzuconych. W centrum naszej działalności zawsze stoi troska o dobro drugiego człowieka oraz głęboka. wrażliwość na cierpienie innych. Tacy są także nasi wolontariusze, dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu, nasza wspólna praca przynosi coraz lepsze owoce.

Wolontariat Bonifraterski to inicjatywa łącząca Konwenty Zakonu w całej Polsce. W ramach działalności wsparcie uzyskują osoby otoczone opieką w prowadzonych przez zakon placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej ale również w domach.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry