Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny – Warszawa

Jak zostać wolontariuszem?

Osoby, które chcą zostać wolontariuszem w Domu Geriatryczno – Rehabilitacyjnym Bonifratrów proszone są o skontaktowanie się z koordynatorem wolontariatu:

br. Mateusz

mail:   mateusz@bonifratrzy.pl

 

Poszczególne etapy rekrutacji:
  1. Kontakt z koordynatorem wolontariatu
  2. Wysłanie CV
  3. Zgłoszenie się na rozmowę wstępną (z dowodem osobistym)
  4. Wypełnienie ankiety i kwestionariusza
  5. Zapoznanie się z Regulaminem wolontariatu
  6. Decyzja koordynatora o przyjęciu (bądź nie) wolontariusza
  7. Podpisanie porozumienia

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry