Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny – Warszawa

Warunki przyjęcia

W celu rozpoczęcia procedury przyjęcia do Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego Bonifratrów należy rozpocząć procedurę wstępną:

Pobrać osobiście (ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa) lub z naszej strony PODANIE DO DGR i dołączyć do niego:

  • kserokopie dokumentacji medycznej, tj. karty, wypisy ze szpitala oraz wyniki badań,
  • wypełnioną przez lekarza lub pielęgniarkę kartę skali Barthel,
  • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego (rodzinnego) z listą aktualnie przyjmowanych leków.
  • kserokopie potwierdzające ubezpieczenie i dochody.

Komplet w/w dokumentów należy złożyć osobiście lub poprzez uprawnionego przedstawiciela w biurze administracji, w budynku przy ul. Sapieżyńskiej 3, w Warszawie.

Po pozytywnym zakończeniu procedury wstępnej, zapraszamy osoby zainteresowane lub ich opiekunów, na indywidualne rozmowy, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

W prowadzonym przez Centrum Medyczne Bonifratrów Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym istnieje również możliwość zamieszkania na pobyt czasowy.

Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek, godz. 9:00-15:00
Serdecznie zapraszamy

Pliki do pobrania:

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry