Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Fundacja Bonifraterska

Cele szczegółowe Fundacji Bonifraterskiej w roku 2020

Przyszedł ten czas w roku, kiedy można wesprzeć naszą działalność bonifraterską poprzez przekazanie 1% w rocznym rozliczeniu PIT.
W tym roku środki zebrane z 1% chcielibyśmy przeznaczyć m. in. na zakup nowego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, doposażenie infrastrukturalne naszych placówek oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

czytaj więcej +

Wsparcie dzieł bonifraterskich dzięki wpływom z tytułu 1%

Pod koniec grudnia minęło 10 lat funkcjonowania naszej Fundacji Bonifraterskiej. Dzięki Fundacji i ludziom dobrej woli możemy pełniej realizować charyzmat św. Jana Bożego i czynić dobro w ramach prowadzonych przez nas placówek szpitalnych, hospicjów, jadłodajni czy ośrodków interwencji kryzysowej i jednostek pomocy społecznej.

czytaj więcej +

Zakon Bonifratrów – mapa działalności

My, Bonifratrzy, jesteśmy Zakonem o wielowiekowej tradycji, którego pełna nazwa brzmi Zakon Szpitalny św. Jana Bożego. Bracia i współpracownicy świeccy, w myśl naszego hasła „Bracia, czyńcie dobro!”, służą chorym, ubogim, cierpiącym i opuszczonym. Pomagamy osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, otaczamy opieką chorych w szpitalach i hospicjach. W 2009 roku powołaliśmy bonifraterską Fundację św. Jana Bożego, która wspomaga działalność wszystkich naszych placówek.

czytaj więcej +

Przekaż 1% podatku Fundacji Bonifraterskiej

Przed nami ostatnie dni na rozliczenie deklaracji podatkowej i przekazanie 1% podatku dochodowego. Już dziś chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy zainteresowali się Fundacją Bonifraterską i realizowanymi przez nas dziełami oraz ich wsparciem swoim 1% podatku. Niezdecydowanych zapraszamy na naszą stronę internetową https://1procent.bonifratrzy.pl/ lub https://bonifratrzy.pl/dzialalnosc/. Tam znajdziecie Państwo pełną informację o Zakonie, naszych dziełach apostolskich i Fundacji Bonifraterskiej, która wspiera wszystkie te działania.

czytaj więcej +

Fundacja z darem do Ojca Świętego

Na początku października przedstawiciele naszej łódzkiej Fundacji Bonifraterskiej wraz z przeorem o. Franciszkiem S. Chmielem pielgrzymowali do Rzymu i Watykanu. Jednym z głównych celów pielgrzymki do Wiecznego Miasta było przekazanie Ojcu Świętemu daru dla biednych.

czytaj więcej +

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry