Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Historia Obrazu i Sanktuarium MB

Rok  1635  – Umieszczenie obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w kościele Bonifratrów pw. Św. Krzyża w Wilnie

Rok  1716  – Pierwszy zapis w księgach inwentarzowych Zakonu o obrazie słynącym licznymi cudami.

Rok  1737  – Pożar Bonifraterskiego kościoła w Wilnie – ocalały obraz Matki Bożej i drewniany krzyż.

Rok  1748  – Drugi pożar odbudowanego kościoła i po raz drugi oszczędzony cudowny obraz Matki Bożej. W triumfie i czci obraz       Matki Bożej cieszy się rozgłosem na całej Litwie.

Rok  1932  – Kopia cudownego obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych wykonana przez malarkę Łucję Balwynkiewiczównę.

Rok  1932  – 15 sierpnia Ks. Romuald Jałbrzykowski,
Arcybiskup Wileński dokonał poświęcenia obrazu.

Rok  1945  – Bonifratrzy wileńscy opuszczają klasztor w Wilnie,
po wyjęciu płótna z ram przewieźli je do Konwentu w Łodzi. Umieszczenie obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w kaplicy szpitala.

Rok  2006  – 5 września, przyozdobienie obrazu Matki Bożej Bonifraterskiej srebrną suknią wybijaną w owoce granatu, przez Ojca Krzysztofa Fronczaka – prowincjała i Ojca Ambrożego Marię Pietrzkiewicza – przeora.

Rok  2006  – 8 września, koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych złotymi diademami przez Ks. Władysława Ziółka, Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego. Ustanowienie Bonifraterskiego Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Łodzi.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry