Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Zakon Bonifratrów – mapa działalności

My, Bonifratrzy, jesteśmy Zakonem o wielowiekowej tradycji, którego pełna nazwa brzmi Zakon Szpitalny św. Jana Bożego. Bracia i współpracownicy świeccy, w myśl naszego hasła “Bracia, czyńcie dobro!”, służą chorym, ubogim, cierpiącym i opuszczonym. Pomagamy osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, otaczamy opieką chorych w szpitalach i hospicjach. W 2009 roku powołaliśmy bonifraterską Fundację św. Jana Bożego, która wspomaga działalność wszystkich naszych placówek. Poniżej prezentujemy grafikę, która przedstawia szeroki zakres naszego działania i lokalizację wszystkich placówek. Zapraszamy do nas! Poniżej można się dowiedzieć gdzie nas spotkać i co robimy na co dzień!

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry