Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Zapytania ofertowe i przetargi

Zapytanie ofertowe nr: Ldz./31/Pw/23 z dnia 03.08.2023 r.:

  • zapytanie ofertowe – do pobrania tutaj
  • załączniki do zapytania ofertowego – do pobrania tutaj
  • dokumentacja projektowa – do pobrania tutaj
  • rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – do pobrania tutaj

Osobą kontaktową jest p. Paweł Bocheński, e-mail: p.bochenski@lodz.bonifratrzy.pl


Zapytanie ofertowe nr: Ldz./23/Pw/23 z dnia 23.06.2023 r.:

  • zapytanie ofertowe – do pobrania tutaj
  • załączniki do zapytania ofertowego – do pobrania tutaj
  • dokumentacja projektowa – do pobrania tutaj
  • informacja o przedłużeniu postępowania – do pobrania tutaj
  • informacja o przedłużeniu postępowania – do pobrania tutaj
  • informacja o unieważnieniu postępowania – do pobrania tutaj

Osobą kontaktową jest p. Paweł Bocheński, e-mail: p.bochenski@lodz.bonifratrzy.pl

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry