Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Nowenna

Nowenna do Matki Bożej Bonifraterskiej p.w. Uzdrowienie Chorych

Dzień pierwszy

P: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
W: Panie pośpiesz ku ratunkowi memu
P: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
W: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…
Pozdrawiamy Cię Maryjo, Uzdrowienie Chorych, Matko nasza i przyzywamy jako Orędowniczkę i Opiekunkę. W Twoim ręku są skarby Bożych łask. Ty jesteś ich Szafarką. Tyś Bramą Niebios, w Tobie jest nasza nadzieja na szczęśliwą wieczność.
Zdrowaś Maryjo…
Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, racz przyjąć łaskawie nasze modlitwy, a prośby, które za przyczyną Najświętszej Panny Maryi, nazywanej Uzdrowieniem Chorych i Pocieszeniem strapionych, pokornie zanosimy – wysłuchaj, byśmy otrzymać mogli to, o co pokornie i z ufnością błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
P: Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami.
W: Amen.
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

Dzień drugi

P: Boże wejrzyj…
Ojcze nasz…
Z dziecięcą miłością, my grzesznicy, wzywamy Cię o Maryjo Uzdrowienie Chorych i Matko Miłosierdzia. Twój Syn z wysokości krzyża dał nam Ciebie za Matkę, dlatego wołamy do Ciebie ze świętym Bernardem: Któż bardziej zasługuje na miłosierdzie niż nieszczęśliwi?
Ty, która z Ducha Świętego poczęłaś Jezusa Chrystusa, Boga Miłosierdzia już wtedy grzesznikom niosłaś miłosierdzie. Bądź naszą pociechą w nieszczęściu, chroń nas od nieuzasadnionego smutku, a przede wszystkim od grzechów. Ty, coś Gabriela, Słowem przywitana, Utwierdź nas w pokoju, „Odmień Ewy miano, Wyjednaj nam Matko Uzdrowienie Chorych przebaczenie u Syna Swego. Wyproś nam łaskę skruchy, pociesz nas i pomóż byśmy nie obrażali Boga do śmierci.
Zdrowaś Maryjo…
Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Módlmy się: Boże, Ty dajesz nam czcić Najświętszą Dziewicę Maryję, spraw łaskawie, abyśmy dzięki Jej modlitwom i pomocy, zawsze kierując ku niebu swoją nadzieję, starannie wypełniali doczesne obowiązki i otrzymali spodziewane dobra, których z wiarą i miłością oczekujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
P: Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami.
W: Amen

Dzień trzeci

P: Boże wejrzyj …
Ojcze nasz…
Ciebie wzywamy o Maryjo, Matko, Uzdrowienie Chorych. My zrodzeni w grzechu w Tobie pokładamy naszą nadzieję, bo leczysz choroby duszy i ciała. Zostałaś naszą Matką pod krzyżem Syna i ciągle uczysz nas zgadzania się z wolą Boga. Niesiesz
Zdrowaś Maryjo…
Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Módlmy się: Ojcze święty, przyjmij łaskawie prośby swoich dzieci, które obciążone winą powracają do Ciebie i wzywają Twojej litości; pobudzony nią posłałeś swego Syna jako Zbawiciela świata, a jego Matkę pozwoliłeś nazywać Królową Miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
P: Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami.
W: Amen

Dzień czwarty

P: Boże wejrzyj …
Ojcze nasz…
Do Ciebie Matko, Uzdrowienie Chorych uciekamy się my wygnańcy, synowie Ewy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Do kogo, jeżeli nie do Ciebie możemy się zwrócić z prośbą o pomoc i ratunek? Twoje orędownictwo jest najskuteczniejsze przed tronem Boga, Matko Odkupiciela, upraszaj miłosierdzie dla tych, którzy do Ciebie uciekają się z ufnością.
Zdrowaś Maryjo…
Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Módlmy się: Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś za przyczyną Najświętszej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, i udzielił wszystkiego co służy naszemu dobru. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
P: Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami.
W: Amen

Dzień piąty

P: Boże wejrzyj …
Ojcze nasz…
O Matko Uzdrowienie Chorych, my grzeszni, bardzo potrzebujemy w życiu pomocy. A któż jej nam najskuteczniej udzieli, jeżeli nie Ty, o Matko Najświętsza? Ty jesteś naszą Najlepszą Pocieszycielką i Najpewniejszą Ucieczką, bo jesteś Matką naszego Odkupiciela i najskuteczniej możesz za nami u Niego orędować. Przedstaw, o Matko, prośby nasze przed Jego tronem, a będziemy wysłuchani i nadzieja zbawienia będzie nam bliższa.
Zdrowaś Maryjo…
Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Módlmy się: Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy, spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą i udzielali jej naszym bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
P: Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami.
W: Amen

Dzień szósty

P: Boże wejrzyj …
Ojcze nasz…
O Najłaskawsza nasza Matko, zwróć na nas grzesznych swoje miłosierne oczy. Twój Syn, Jezus Chrystus, patrzył z wysokości krzyża na tłumy stojących obok i prosił Ojca o przebaczenie dla krzyżujących Go. Ty, swoim słodkim wejrzeniem pocieszaj nas, dodawaj nam otuchy i nadziei, wspieraj, a wśród zamętu tego świata, bądź nam obroną. Strzeż naszych dusz przed nieprzyjacielem.
Zdrowaś Maryjo…
Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Módlmy się: Boże, Ojcze miłosierdzia. Ty posłałeś na świat swojego Syna jako Odkupiciela ludzi, spraw za wstawiennictwem Maryi, Jego Matki, abyśmy wiernie strzegli prawdziwej wolności dzieci Bożych, wysłużonej przez ofiarę Chrystusa i gorliwie starając się o zbawienie ludzi zasłużyli na przyjęcie do Królestwa Niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
P: Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami.
W: Amen

Dzień siódmy

P: Boże wejrzyj…
Ojcze nasz…
O Maryjo Najświętsza, Ty dałaś Bożemu Synowi człowieczą naturę, przez Ciebie Bóg stał się widzialnym na ziemi. Ty nam Go pokazałaś – nie przestawaj ukazywać nam Jego miłosierdzia, ilekroć przez grzechy swoje utracimy Jego przyjaźń. W chwili naszego zejścia z tego świata, bądź nam pocieszeniem. Bądź przy nas ze Swoim Synem, byśmy mogli zwyciężyć nieprzyjaciela naszej duszy i cieszyć się z Tobą wiecznością w Bogu.
Zdrowaś Maryjo…
Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
P: Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami.
W: Amen

Dzień ósmy

P: Boże wejrzyj …
Ojcze nasz…
Ty Matko nasza, jesteś dla wszystkich pociechą, jesteś Lekarką, która nas leczy i uzdrawia. Prosimy Cię z ufnością, byś nam pomogła oderwać serca od przemijających dóbr tego świata, a skierowała je ku dobrom duchowym i wiecznym. O Królowo nasza Maryjo, któżby śmiał przyjść z ufnością do Twoich stóp, obciążony grzechami, gdyby nie był zachęcony litością, jaką masz wobec grzeszników?
Zdrowaś Maryjo…
Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Módlmy się: Boże, Ty ustanowiłeś swojego Syna bramą zbawienia i życia, spraw, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny pozostali wierni miłości Chrystusa i aby otwarła się dla nas brama niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
P: Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami.
W: Amen

Dzień dziewiąty

P: Boże wejrzyj …
Ojcze nasz…
O Przeczysta Dziewico, spraw, abyśmy pośród ogólnego zamętu tego świata, w nędzy i niedostatku, nie upadali na duchu. Abyśmy nie zeszli z drogi cnoty i prawdy; aby prądy, krzykliwe, modne kierunki i poglądy przeciwne naszej wierze i szkodzące naszej Ojczyźnie, nie znalazły zwolenników wśród synów polskiej ziemi. Zwróć na nas Królowo Polski swe oczy i nie daj nam zginąć. Spraw, byśmy szli za Tobą drogą przykazań i cnót, które obecny świat, na swoje nieszczęście, lekceważy i odrzuca. Daj, abyśmy, wiernie wypełniając obowiązki stanu i powołania, idąc drogą przykazań, mogli zasłużyć na wieczną radość z Tobą w niebie.
Zdrowaś Maryjo…
Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Módlmy się: Boże, Ty w przedziwnym zamyśle swojej miłości postanowiłeś, aby Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Twojego Syna- naszego Zbawiciela, i dałeś Mu ją za Pomocnicę w dziele odkupienia ludzi, spraw, aby nam wyjednała obfite łaski i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
P: Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami.
W: Amen

Zakończenie nowenny

Najświętsza Maryjo, Matko Zbawiciela świata – Jezusa Chrystusa, i Matko moja, do Ciebie się uciekam, Tobie polecam, Tobie całkowicie oddaję. Ty widzisz nędzę moją i całkowitą niegodność, widzisz potrzeby moje i niedolę. Niech się wzruszy Twe serce matczyne, i obdarzy mnie tym, o co proszę, jeśli tak jest Twoja i Twego Syna wola. Amen.

Antyfona

Święta Maryjo, ratuj nędznych wspieraj słabych, pocieszaj strapionych i chorych. Niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzy pod Twoją opiekę z ufnością się uciekają.
P: Tyś ucieczką naszą nieustającą
W: Wspomożycielką w dolegliwościach i utrapieniach naszych

Módlmy się: Panno Najświętsza, Matko Słowa Wcielonego, Skarbnico łask, Ucieczko grzeszników, uciekamy się do Twej miłości matczynej z żywą wiarą i prosimy Cię o łaskę abyśmy zawsze wypełniali wole Bożą i Twoją. Składamy serca nasze w Twe najświętsze ręce i prosimy o zdrowie duszy i ciała. Spodziewamy się, o Matko Najukochańsza, ze nas wysłuchasz i dlatego z żywą wiarą wołamy: Uzdrowienie chorych, módl się za nami!

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry