Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Wspólnota

br. Edward ŚwiąderNasza zebrzydowska wspólnota liczy pięciu Braci.

Brat Przeor Edward Świąder – od 2022 r. pełniący funkcję przełożonego domu, odpowiada za prowadzone przez Konwent dzieła.

Brat Ryszard Hunek – pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej jako instruktor pracowni plastycznej, w której przychodzą na świat nawet małe gliniane aniołki.

Brat Michał Zięba – jest organistą.

Brat Błażej (doktor Andrzej Kozłowski) – lekarz internista od listopada 2013 r. przyjmuje pacjentów w miejskiej przychodni zdrowia w Kalwarii.

Ojciec Benedykt Menni Iwaszkiewicz – pełni funkcję kapelana w naszym Domu Pomocy Społecznej.

Razem staramy się podążać śladem ojca naszego zakonu św. Jana Bożego, który „obarczony wieloma długami, troskami i zmartwieniami, zawierzył się całkowicie Jezusowi Chrystusowi i oddał się bez reszty na służbę ubogim i chorym w mieście Granada w Hiszpanii” /Konstytucje Zakonu, 1/.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry