Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

O wolontariacie

Nie boisz się nowych wyzwań? Chciałbyś przeżyć przygodę swojego życia? Chcesz zdobyć cenne doświadczenia i poznać ciekawych ludzi? Pragniesz pomagać innym w potrzebie? A może chciałbyś bliżej poznać życie zakonne braci Bonifratrów i odpocząć od zgiełku codzienności?

Zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc, uśmiech, poradę. Oprócz konkretnej pracy bardzo często możesz ofiarować także swój czas i zainteresowanie dla naszych mieszkańców czy uczestników warsztatów, pragnących rozmowy i bezinteresownej uwagi drugiego człowieka. Znajdziemy zadanie dostosowane do Twoich możliwości, które będziesz mógł wykonywać.

Kto może zostać wolontariuszem?
Każdy ma coś cennego do zaoferowania innym. Wolontariuszem może więc zostać osoba w każdym wieku. Nie musi mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia. Jedynymi kryteriami są silna motywacja, chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz czas, który jesteś gotowy poświęcić.

Jakie są możliwe formy pomocy?
Wolontariat stały to deklaracja niesienia pomocy regularnie przez określony czas np. jeden lub kilka razy w tygodniu. Wolontariat akcyjny to jednorazowy udział w akcji lub jej cykliczne wspieranie.

Pomoc w Domu Pomocy Społecznej:

  • w życiu codziennym mieszakańców
  • w organizowaniu im czasu wolnego
  • na spacerze oraz w dokonywaniu drobnych zakupów
  • w organizowaniu uroczystości
  • w opiece nad mieszkańcem

Pomoc w Warsztacie Terapii Zajęciowej:

  • w zajęciach terapeutycznych w wybranych pracowniach
  • w organizowaniu imprez integracyjno-kulturalnych, np. wystaw, dożynek, pikników, kiermaszy, spotkań autorskich
  • w nauce języków obcych
  • w prowadzeniu gier, zabaw sportowych, zajęć artystycznych, muzycznych i teatralnych
  • w  rehabilitacji zawodowej i społecznej

Dla wolontariuszy stałych spoza regionu wspólnota Braci przygotowała miejsce w konwencie, przy ołtarzu i przy stole.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry