Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Pomóż

…ażeby przy ich opiece było coraz lepsze, dokładniejsze i troskliwsze staranie o chorych i szpital nie tylko nie upadał, ale przez dobrą administrację i troskliwość z dnia na dzień coraz bardziej się rozwijał
/Mikołaj Zebrzydowski, 1611r./


Do dziś zdumiewa nas hojność, z jaką Wojewoda Krakowski uposażył szpital, który powierzył nam Bonifratrom, abyśmy  otaczali opieką chorych. Niestety burzliwa historia tego regionu wycisnęła dewastujące piętno na tym miejscu. Pragnąc przywrócić świetność szlachetnej fundacji Mikołaja, postanowiliśmy zrealizować projekt, który w przyszłości zagwarantowałby stabilność i rozwój prowadzonych dzieł.

Jeśli pragniesz wspomóc nas w poprawie jakości opieki nad naszymi podopiecznymi, w rozbudowie Domu Pomocy, Warsztatu Terapii czy w restauracji zespołu dworskiego, z serca dziękujemy:

Konwent Bonifratrów p.w. św. Floriana w Zebrzydowicach

Zebrzydowice 1

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Darowizny:

PKO Bank Polski

Nr konta: 65 1020 1433 0000 1002 0188 3487

*   *   *

Dzielenie się dobrem procentuje!

Dlatego prosimy – przyłączcie się do tworzenia dobra poprzez uśmiech, życzliwość, aktywność wolontaryjną i  wsparcie naszych projektów.

Podaruj swój 1% podatku

Wystarczy kilka prostych kroków

Wypełniając swoją deklarację roczną PIT (podatki.gov.pl), znajdź rubrykę:
WNIOSEK O  PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA  RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).

W  polu numer KRS wpisz, prosimy numer: 0000134759 a w miejscu wnioskowana kwota – kwotę stanowiącą 1% wyliczonego podatku.

W rubryce cel szczegółowy 1% wpisz „Dom Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach”

lub  przekaż darowiznę na  konto Fundacji nr 77 1440 1231 0000 0000 0965 4402 z opisem Dom Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

*   *   *

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry