Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Spichlerz

Spichlerz w Zebrzydowicach to miejsce, w którym przez wieki przechowywano całoroczne plony umożliwiające przetrwanie w okresie głodu, wojen i nieurodzaju.

Dzisiaj chcemy przywrócić temu miejscu jego dawną świetność i symbolikę, gromadząc w nim zamiast płodów rolnych, wartości związane ponad 400-letnią obecnością w tym regionie Braci Bonifratrów. Pragniemy stworzyć obiekt łączący funkcje dziedzictwa kulturowego, regionalnego i z funkcją społeczną i integracyjną. Nasz projekt zakłada powstanie w budynku dawnego spichlerza ośrodka, w którym promowane będą lokalne produkty  m.in. mleko, sery, tradycyjne piwo zakonne oraz wyroby i techniki rękodzielnicze.

Prezentowana będzie tutaj bogata historia regionu, ale także sztuka współczesnych artystów. Szczególnie pragniemy przedstawiać tu możliwości pracy twórczej osób niepełnosprawnych oraz stworzyć warunki do ich zatrudnienia. Dochody z tej działalności przeznaczone zostaną na cele społeczne – wspomaganie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz renowację zabytkowego dworu.

Drzwi spichlerza klasztornego będą otwarte dla okolicznych mieszkańców oraz turystów. Będą otwarte również dla Ciebie. Jeżeli chcesz zainwestować we wspólne dobro, przywrócić dawną okazałość spichlerza klasztornego  i w przyszłości czerpać z bogactwa jego spiżarni pomóż w jego renowacji.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry