Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Wizytacja Kanoniczna Ojca Prowincjała

W dniach 18-21 maja 2023 odbyła się wizytacja kanoniczna Ojca Prowincjała Franciszka Salezego Chmiela w Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach.
W ramach wizytacji odbyły się spotkania wizytatora z braćmi, personelem DPS w Zebrzydowicach i WTZ oraz podopiecznymi prowadzonych dzieł. W czasie spotkania Prowincjała z braćmi omówiono plany na przyszłość najstarszego Konwentu z 1611 roku. Odbyło się też spotkanie z ks. proboszczem.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry