Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Eucharystia będzie sprawowana jak w niedziele:
6.30, 9.30, 18.00

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry