Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

“Maranata” w naszym Konwencie!

Instalacja rzeźbiarska pod tytułem „Maranata” została zrealizowana przez Sylwię Walania, jaka praca dyplomowa wieńcząca pięcioletnie studia magisterskie na wydziale rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w pracowni prof. Karola Badyny, w roku akademickim 2019/2020.

Praca składa się z łóżka szpitalnego na którym jest odciśnięty odcisk ludzki i siedemdziesięciu siedmiu białych gołębi otaczających łóżko. Autorka postanowiła nakręcić film kompozycji rzeźbiarskiej na terenie konwentu Bonifratrów z Zebrzydowicach. Wybrała to miejsce ze względu na nieprzerwaną czterystuletnią historię poświęcenia względem cierpiących, tysiące ludzi którzy odcisnęli swe piętno w tym miejscu sprawiło, że instalacja świetnie dopasowała się do miejsca. Instalacja jest refleksją nad momentem tuż po śmierci człowieka. Autorka skupiła się na motywie śmierci, który jest łączony ze strachem.

Gołębie są symbolem odejścia człowieka. Odcisk widoczny na materacu jest oznaką przebywania na nim człowieka przez jakiś czas, co może przywodzić na myśl cierpienie z jakim musiała zmierzyć się dana osoba. Biały gołąb jest utożsamiany z Duchem Świętym. Gołębie są przedstawieniem odchodzącej duszy. Okno odgrywa kluczową rolę w instalacji, dzięki niemu gołębie mogę odlecieć, co oznacza możliwość „przejścia” duszy przez symboliczne okno. Liczba siedemdziesiąt siedem została zaczerpnięta z Ewangelii według św. Mateusza w której Jezus rzekł do Piotra: „Nie będziesz przepraszał 7 razy lecz 77 razy”(Mt 18, 21-22). Odcisk przywodzący cierpienie jest zaraz przebaczeniem, łaską dzięki której człowiek – dusza odchodzi w pełnym spokoju, umożliwiającym odejście do nieba. Śmierć nie jest końcem lecz początkiem nowej drogi.

Zapraszamy do obejrzenia filmu pod linkiem:

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry