Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Inwestycje realizowane przez Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach.

Konwent Braci Bonifratrów w Zebrzydowicach za zgodą O. Prowincjała prowadzi remonty na szeroką skalę .

W bieżącym roku dokonano wymiany poszycia dachowego, malowania elewacji w budynku dawnego oddziału szpitalnego . Prace dokonane były w okresie od drugiej połowy kwietnia do końca maja.

 

Dziś w budynku tym częściowo realizowany jest projekt:

” Więcej zdrowia, więcej życia” współfinansowany przez PFRON. Niniejszy projekt zakłada działania aktywizujące, które zaplanowane zostały w oparciu o indywidualne potrzeby, predyspozycje i oczekiwania Beneficjentów. Obszary wsparcia obejmują: Warsztaty zdrowego żywienia, Warsztaty kreatywne, Warsztaty multimedialne, Zajęcia z edukacji prozdrowotnej, Zajęcia rehabilitacyjno – sportowe, Trening personalny, Poradnictwo psychodietetyczne, Trening z Biofeedback.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto w budynku znajduje się sala spotkań zarówno dla pracowników jak i mieszkańców naszego domu.

 

 

 

 

Został również uporządkowany teren przyległy do wyżej wymienionego budynku o powierzchni ok 60 arów tj. wyrównanie terenu. Czeka nas jeszcze etap siania trawy. Przygotowany teren będzie służył jako plac do rekreacji.

Aktualnie są prowadzone prace związane z wymianą poszycia dachu na budynku Klasztorno-administracyjnym oraz renowacja elewacji. Prace rozpoczęto początkiem czerwca. Na dzień dzisiejszy wykonano zachodnią część pokrycia dachu wraz z elewacją. Prace w dalszym ciągu przebiegają w zadowalającym tempie.

Warto wspomnieć również o cmentarzu przy którym dokonano uporządkowania terenu przed bramą wjazdową. Utworzono spory plac z myślą o miejscu parkingowym dla odwiedzających.  Pilnego remontu wymaga także mur, lecz inwestycja ta musi być odłożona w czasie.

W drugiej połowie sierpnia rozpoczynamy remont tj. wymiana pokrycia dachowego współfinansowanego ze środków PFRON na budynku WTZ, zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami : konserwatorskim i budowlanym.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry