Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Dofinansowanie COVID-19

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 41 144,34 zł

www.dreamsart.pl

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry