Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Kolejne prace w archiwum

Rozpoczynamy realizację projektu konserwacji trzech rękopisów oprawnych oraz planu drenowania gruntów obszaru dworskiego w Zebrzydowicach.

16 maja rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu dofinansowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Tym razem pełnej konserwacji zachowawczej w bloku poddane zostaną dwie siedemnastowieczne księgi kasowe oraz plan drenowania gruntów obszaru dworskiego w Zebrzydowicach, a konserwacji zachowawczej w blokukopiarz dokumentów i kronika klasztorna z lat 1827–1923.

Całość kosztów tegorocznego projektu to 55 300 zł z czego dofinansowanie stanowi 89,15% (49 300 zł).

Maksymilian Kuśka

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry