Klasztor we Wrocławiu pw. Trójcy Przenajświętszej

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Konwent Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu ogłasza, że w toku przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego złożenia oferty na Zarządzanie projektem – usługa zarządzania projektem pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja budynku A przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu w ramach projektu o nr RPDS.03.03.01-02-0024/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny, wybrano ofertę złożoną przez firmę: JP GROUP Sp. z o.o.

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Witam serdecznie,

Konwent Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu zaprasza Państwa do złożenia oferty na Zarządzanie projektem – usługa zarządzania projektem pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja budynku A przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu. W ramach projektu o nr RPDS.03.03.01-02-0024/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia przesyłamy w załączniku – plik „zapytanie zarządzanie”.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry