Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Aktualności

Dostojny Gość w Konwencie i Szpitalu

“Wszystkim, którzy szukają tutaj wsparcia i nadziei, życzę wielu Bożych łask i mocy” – napisał w księdze próśb i podziękowań w sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Była też indywidualna modlitwa w tym jedynym w Europie szpitalnym sanktuarium, ale też spotkanie z braćmi naszego Konwentu i prezes Szpitala oraz Anioł Pański w prywatnej kaplicy bonifratrów.

czytaj więcej +

Pożegnanie śp. Joanny

Bonifratrzy oraz współpracownicy Konwentu wzięli udział w pogrzebie śp. Joanny, córki Jerzego Wojtkunata, naszego długoletniego pracownika i przyjaciela. Pani Joanna odeszła nagle kilka dni temu, osierociła ośmioletniego syna. Była wspaniała mamą i dobrą żoną. Najbliższym śp. Joanny składamy serdeczne wyrazy współczucia.

czytaj więcej +

Park pełen zieleni!

Trwa rewitalizacja bonifraterskiego parku w obrębie Konwentu, Szpitala św. Jana Bożego i Centrum Medycznego im. dr. W. Łęckiego. Projekt zakłada nasadzenie na obszarze 1,2 ha ponad 7 tys. drzew i krzewów. Wśród zieleni mają powstać nowe alejki, tak by teren stał się miejscem odpoczynku, edukacji ekologicznej i ziołoleczniczej oraz promowania aktywności fizycznej. Powstanie fit park i herbaciarnia. Prace pozwolą uratować pomniki przyrody znajdujące się w parku.

czytaj więcej +

Jesienne nasadzenia

Rozpoczęły się prace rewitalizacji parku z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie nasadzeń. W przyszpitalnym parku pojawiają się już nowe drzewka, krzewy i rośliny ozdobne.

czytaj więcej +

Nowa rada nadzorcza Szpitala

Dziś powołano nową radę nadzorczą Szpitala św. Jana Bożego w Łodzi. W jej skład weszli: przeor łódzkiego Konwentu o. Franciszek Salezy Chmiel (przewodniczący RN), br. Izydor Józef Adamowicz (członek RN), Romana Mierzejewska (członek RN) oraz dr Jacek Pytel (członek RN).

czytaj więcej +

Pierwsza wizyta nowego metropolity

26 września z pierwszą wizytą do Łodzi przyjechał nowy metropolita łódzki abp nominat Grzegorz Ryś. W domu arcybiskupów łódzkich spotkał się z księżmi biskupami oraz pracownikami kurii. Po prywatnym spotkaniu ksiądz arcybiskup udał się do katedry, gdzie modlił się w kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w krypcie biskupów łódzkich. Dłuższą chwilę zatrzymał się przy grobie biskupa Józefa Rozwadowskiego, który tak jak nowy arcybiskup łódzki, pochodził również z Krakowa.

czytaj więcej +

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry