Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Aktualności

Informator Tygodniowy Prowincji – itp.24 / 24.06.2022

W piątek 24 czerwca zakończyły się rekolekcje I grupy braci z naszej prowincji w Zakopanem. Rekolekcje poprowadził o. Artur Rychta OCD, karmelita z Berdyczowa w Ukrainie, który podczas rekolekcyjnego skupienia wprowadził braci w karmelitańską duchowość św. Jana od Krzyża…

czytaj więcej +

Informator Tygodniowy Prowincji – itp.23 / 17.06.2022

W kurii generalnej po zakończeniu kapituł w prowincjach europejskich odbędzie się spotkanie prowincjałów Europy. Na spotkanie uda się Prowincjał br. Franciszek, aby wspólnie z innymi prowincjałami pod przewodnictwem radnego generalnego br. Joaquima spojrzeć na europejską rzeczywistość zakonu i zastanowić się nad aktualnymi planami na najbliższe lata…

czytaj więcej +

Informator Tygodniowy Prowincji – itp.22 / 10.06.2022

Zakon Bonifratrów kontynuuje udzielanie wsparcia potrzebującym na Ukrainie. Do Stacji Opieki Socjalnej Bonifratrów w Drohobyczu, kościoła p.w. Św. Bartłomieja Apostoła jak i domu dziecka w Podburzu dotarliśmy z pomocą humanitarną…

czytaj więcej +

Informator Tygodniowy Prowincji – itp.21 / 03.06.2022

3 czerwca po południu dobiegł końca bonifraterski Kongres w prowincji bawarskiej z okazji 400-lecia bonifratrów w Bawarii. Kongres zgromadził ok. 350 uczestników – zarówno braci jak i współpracowników z europejskich prowincji zakonu szpitalnego…

czytaj więcej +

Święty Jan Grande – niezwykły Bonifrater, który powstrzymał pandemię

3 czerwca Zakon Bonifratrów obchodzi wspomnienie św. Jana Grande (1546 – 1600), który całe swoje życie poświęcił chorym i ubogim. Widział w nich Jezusa, który w jednym z objawień ukazał mu się ubiczowany i chory, podobny do biedaków umierających na ulicach z głodu i nędzy. Św. Jan Grande troszczył się o tych wszystkich, którzy byli opuszczeni, cierpiący i bezdomni. Był człowiekiem modlitwy, często wpadał w ekstazy i lewitował. W poczuciu własnej niedoskonałości na znak pokory zaczął się odtąd nazywać Janem Wielkim Grzesznikiem (Juan Pecador, Jan Grzesznik)…

czytaj więcej +

Informator Tygodniowy Prowincji – itp.10 / 27.05.2022

Podczas Mszy świętej porannej we wspólnocie braci i sióstr prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel w imieniu generała Zakonu przekazał nominację na objęcie urzędu przeora w Nazarecie bratu Krzysztofowi Fronczakowi. Nowy przeor otrzymał album jubileuszowy a do kaplicy prowincjał przekazał odnowiony kielich z konwentu krakowskiego…

czytaj więcej +

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry