Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Aktualności

Ustanowienie nowych, nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej

W sobotę 20 maja br. w Archikatedrze Łódzkiej pw. św. Stanisława Kostki miała miejsce niecodzienna uroczystość ustanowienia nowych, 72 nadzwyczajnych szafarzy komunii św. dla wspólnot zakonnych, parafii i szpitala naszej diecezji…

czytaj więcej +

Papieski obraz Maryi w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który w 1979 roku, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, dostał papież Jan Paweł II będzie towarzyszyć chorym, ich rodzinom i personelowi medycznemu w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Jak wizerunek Matki Bożej trafił do łódzkich Bonifratrów?

Wszystko ma z pewnością swój początek w czci, jaką Bonifratrzy otaczali Maryję od chwili utworzenia zakonu w XVI wieku. Już święty Jan Boży, założyciel Zakonu Szpitalnego Bonifratrów, darzył Matkę Najświętszą synowską miłością i całkowitym zaufaniem. Zakon, wpatrując się w swojego Ojca codziennie modlił się do Boga za Jej wstawiennictwem, czy to odmawiając trzy części różańca świętego, czy też w każdą sobotę we wszystkich szpitalach zakonu odprawiano jedną Mszę świętą wotywną do Najświętszej Maryi Panny…

czytaj więcej +

10 maja – wspomnienie św. Jana z Awili, prezbitera

10 maja wspominamy św. Jana z Awili, prezbitera (1499 – 1569). Jan z Awili nazywany był apostołem Andaluzji, który zarazem był spowiednikiem i kierownikiem duchowych Jana Bożego…

czytaj więcej +

1 maja – wspomnienie św. Ryszarda Pampuri

Erminio Filippo Pampuri urodził się 2 sierpnia 1897 r. w Trivolzio koło Pawii, we Włoszech. Studiował medycynę w Uniwersytecie w Pawii w latach 1915-1921, z przerwą na posługę medyczną dla żołnierzy walczących podczas I wojny światowej. W 1922 r. złożył śluby w Trzecim Zakonie św. Franciszka. Już wówczas odczuwał powołanie zakonne…

czytaj więcej +

26 kwietnia – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Dobrej Rady

Przyjmujemy i wypełniamy wolę Bożą, naśladując prostotę, oddanie i wierność naszej Pani, Najświętszej Maryi Panny, „zawsze nienaruszonej”; staramy się odzwierciedlać Jej macierzyńską miłość w naszym apostolstwie wśród cierpiących (Konst. 4c)…

czytaj więcej +

Wspomnienie św. Benedykta Menni

24 kwietnia – Wspomnienie św. Benedykta Menni prezbitera (1841 – 1914)…

czytaj więcej +

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry