Dom pomocy społecznej – Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Zasady przyjęcia

KROK 1:
Napisz prośbę o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach i zanieś ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości, w której przebywa osoba ubiegająca się o przyjęcie.

KROK 2:
Pracownik socjalny właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej umówi się w Twoim domu w celu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, co pozwoli określić czy i jaki dom pomocy społecznej będzie właściwy. Przygotuj na to spotkanie odpowiednie dokumenty tj. zaświadczenie o dochodach, decyzje rentową/emerytalną, zaświadczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia, historie choroby, zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności/grupie inwalidzkiej, dowód osobisty.

KROK 3:
Ośrodek Pomocy Społecznej podejmie decyzję o skierowaniu do naszego domu i jeżeli będzie ona pozytywna, przekaże  dokumentację Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Pamiętaj, że jeżeli uzyszkasz decyzję odmowną, masz prawo odwołać się od niej.

KROK 4:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przekazuje dokumentację do naszego domu, gdzie podejmujemy decyzje o przyjęciu mieszkańca.

KROK 5:
Po podjęciu decyzji, nasz dom poinformuje o tym PCPR i samego zainteresowanego. Po ustaleniu daty przyjęcia dyrektor PCPR w Wadowicach wydaje decyzję o umieszczeniu mieszkańca w nszym domu. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat trafia na listę oczekujących. W szczególnych okolicznościach, skierowanie do domu może nastąpić poza kolejnością.

KROK 6:
Witamy w naszym domu!

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z NASZYM PRACOWNIKIEM SOCJALNYM: 33 875 60 09

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry