Dom pomocy społecznej – Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Model duński

Projekt “Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w oparciu o duński model pracy“- realizowany od 05.12.2013r. do 13.10.2015r.

Nadrzędny cel projektu: Poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej poprzez rozwój kompetencji zawodowych pracowników.
Zgodnie z założeniami, efektem reorganizacji placówki w oparciu o model duński jest zmiana jakościowa w trzech płaszczyznach funkcjonalnych:

  • od pacjenta do mieszkańca
  • od grupy do indywidualności
  • od instytucji do mieszkań.

13 października 2015r uroczystym spotkaniem w DPS w Bochni zakończyliśmy realizację projektu  “Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w oparciu o duński model pracy”. Wraz z pracownikami DPS ul. Nowaczyńskiego  z Krakowa, którzy tak jak i my  realizowali projekt  „duński ”, prezentowaliśmy owoce naszej dwuletniej pracy.

Podsumowaliśmy  to co udało nam się wypracować oraz snuliśmy plany na przyszłość, ponieważ mimo, iż projekt został oficjalnie zakończony, my zamierzamy nadal pracować nad poprawą jakości życia naszych mieszkańców miedzy innymi poprzez rozwój kompetencji zawodowych pracowników naszego Domu.

Serdecznie dziękujemy paniom: Ewie Soleckiej – Florek oraz Barbarze Hałas za  prowadzenie nas przez ten pracowity okres.  Dziękujemy im za nieocenioną pomoc merytoryczną, wsparcie w trudnych chwilach oraz niejednokrotnie wskazywanie właściwego kierunku naszej pracy z mieszkańcem ale też i  zespołem pracowniczym. Dziękujemy także Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej
w Krakowie reprezentowanemu przez pani ą Małgorzatę Jezioro – Braś za możliwość uczestnictwa w tym projekcie.

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry