Dom pomocy społecznej – Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

„NASZ WSPÓLNY DOM”

“Nasz wspólny Dom” to projekt skierowany do 60 mieszkańców naszego Domu. Zaplanowane w nim działania mają na celu aktywne włączanie naszych mieszkańców w tworzenie miejsca, w którym świadczona jest nie tylko całodobowa opieka instytucjonalna, ale przede wszystkim dokonuje się stały rozwój i zwiększenie samodzielności naszych podopiecznych. Do tego procesu niezbędne jest dodatkowe wsparcie naszej bieżącej działalności. Dlatego realizujemy projekt współfinansowany ze środków PFRON, aby stworzyć dla naszych podopiecznych miejsce jak najbardziej zbliżone do warunków życia rodzinnego. Przyjazne środowisko Domu tworzą przede wszystkim ludzie i dokonujące się w nich pozytywne ustawiczne zmiany zachodzące w świadomości, nabywaniu nowych umiejętności, kształtowaniu postaw, wzrostu ich autonomii. Działania te dążą do głównego celu – poprawie codziennego funkcjonowania beneficjentów i zwiększeniu komfortu ich życia.

W projekcie prowadzone są zajęcia aktywizujące, których zakres wybrany został przede wszystkim zgodnie z oczekiwaniami samych mieszkańców. Są to przede wszystkim  zajęcia praktyczne, w których uczestnicy mają możliwość nauki konkretnych umiejętności,  są to :  ZAJĘCIA KRAWIECKIE, ZAJECIA KOMPUTEROWE, ANIMACJA CZASU WOLNEGO I ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA KULINARNE. Dla mieszkańców DPS ważne jest również właściwe zagospodarowanie ich czasu wolnego. Ma temu służyć działanie w zakresie rozwijania zainteresowań własnych. INDYWIDUALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA to wsparcie kierowane do osób, które źle tolerują frustrację, są słabsi w kompetencjach społecznych, mają problemy w prawidłowej ocenie rzeczywistości lub przeżywają kryzys. Natomiast INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA to pomoc, która ma na celu korygowanie różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze pedagogicznym i profilaktycznym. Innym rodzajem działań zaplanowanych w projekcie są grupowe ZAJĘCIA Z ZAKRESU SPORTU I REKREACJI, które są prostą i skuteczną metodą na walkę ze stresem, mającą pozytywny wpływ na zdrowie oraz kondycję psychiczną. Natomiast dla osób o niskiej sprawności psychofizycznej założono INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z ZAKRESU USPRAWNIANIA RUCHOWEGO, które mają na celu poprawę ich codziennego funkcjonowania.

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:

Zajęcia komputerowe…

Uczęszczamy na nie 2 razy w tygodniu i uczymy się podstaw obsługi komputera, tworzenia dokumentów, surfowania w internecie… Lubimy te zajęcia, bo co tydzień uczymy się czegoś nowego.

Zajęcia gospodarcze…

To tu z Panem Błażejem ogarniamy drobne naprawy krzeseł, stołów, dbamy o porządek wokół naszego domu. A ostatnio pracujemy nad karmnikami dla ptaków.

Zajęcia sportowe…

Te zajęcia prowadzi nasza Pani Iwonka, która stara się dbać o naszą formę fizyczną. Gramy w gry zespołowe, dużo spacerujemy z kijkami. A ostatnio spędziliśmy wspaniały dzień na basenie.

Zajęcia krawieckie…

Z Panią Dorotką uczymy się obsługi maszyny do szycia i wykonujemy proste zadania krawieckie. Bo mężczyzna też może szyć na maszynie… I idzie nam to całkiem dobrze.

Zajęcia kulinarne…

Któż nie lubi jeść?? 😀 Te zajęcia z Panią Lucynką są wprost oblegane… Gotujemy, pieczemy, chodzimy na zakupy, tworzymy listy zakupów. Te zajęcia nigdy się nie nudzą.

Zajęcia animacji czasu wolnego i rozwijania zainteresowań…

Z Panią Lucynką wyjeżdżamy na wycieczki w góry, do muzeum. Staramy się integrować na spotkaniach z innymi domami. To na tych zajęciach przygotowujemy prace z drewna, wszelkiego rodzaju kartki okolicznościowe i zaproszenia. Zawsze mamy ręce pełne roboty. Z Panią Lucynką nie ma nudy. Dzisiejsze stanowisko to właśnie efekt pracy na zajęciach z animacji.

Zajęcia z Psychologiem…

Lubimy te spotkania z Panią Paulinką. Chętnie na nie uczęszczamy, bo wiemy, że nam to pomaga.

Zajęcia z Pedagogiem…

Z Panią Agatką uczymy się kaligrafii, chodzimy na spacery i na zakupy i oglądamy ciekawe filmy na youtube.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry