Warsztat terapii zajęciowej – Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu!

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Powoduje upośledzenie relacji społecznych, wycofanie, inny sposób postrzegania świata i myślenia.

Według WHO autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, czyli w naszym kraju dotyka około 400 tysięcy dzieci. Osoby z autyzem spotykają się z odrzuceniem, wykluczeniem i brakiem zrozumienia w społeczeństwie.
Wyrażamy naszą solidarność wobec tej grupy osób,
 która zasługuje na szczególną uwagę, życzliwość i szacunek. 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry