Warsztat terapii zajęciowej – Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach

Pracownia komputerowa

Pracownia technik multimedialnych – to najmłodsza spośród wszystkich pracowni. Obecnie prowadzi ją Pani Kamila. Podczas zajęć uczestnicy uczą się obsługi komputera, poznają programy informatyczne, korzystają z Internetu. Krok po kroku zapoznają się także z działaniem takich urządzeń jak: drukarka, skaner, aparat fotograficzny itp.

W tym miejscu komputer staje się narzędziem, za pomocą którego osoby niepełnosprawne mogą zdobywać wiedzę o świecie i ciekawie ją przetwarzać. Od niedawna prowadzimy internetowego bloga (wtzzebrzydowice@blogspot.com) oraz redagujemy kwartalnik „Mięta”. Istotnym zadaniem tej pracowni jest także aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Komputer wykorzystujemy więc na przykład podczas nauki pisania CV, odwiedzania portali pracy, tworzenia poczty e-mail.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry