Klasztor w Warszawie p.w. św. Ryszarda Pampuri

Niedziela Miłosierdzia Bożego

11 kwietnia 2021

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Godzina Miłosierdzia 14:50 – 16:00

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego obchodzona jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Wpisał te obchody do kalendarza liturgicznego najpierw  w 1985 roku kard. Franciszek Antoni Macharski dla archidiecezji krakowskiej . Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Pana Jezusa skierował słowa do Św. Siostry Faustyny:

“…córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla biednych grzeszników. W dniu tym są otwarte wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi pełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski.”

(Dzienniczek, 699)

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry