Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Brat Andrzej Zawalski nowym przeorem Konwentu Bonifratrów w Łodzi

Podczas Kapituły Prowincjalnej, która odbyła się w Zembrzycach na początku kwietnia br., brat Andrzej Zawalski OH (dotychczasowy przełożony Konwentu Bonifratrów w Katowicach – Bogucicach) został mianowany na urząd przełożonego Konwentu Bonifratrów w Łodzi.

Brat Andrzej zastąpił po czteroletniej kadencji brata Krzysztofa Fronczaka OH, który rozpocznie posługę w Klasztorze pw. Świętej Rodziny- Konwent Bonifratrów w Nazarecie.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry