Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

8 marca – wspomnienie św. Jana Bożego

Święto Założyciela Zakonu Bonifratrów obchodziliśmy 8 marca bardzo uroczyście. Mszę Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych celebrował ks. Zbigniew Tracz – Kanclerz Kurii Archidiecezji Łódzkiej.

W koncelebrze uczestniczyli kapłani z parafii Matki Odkupiciela i św. Jana Bożego oraz Ojciec Zbigniew – Paulin. Eucharystia została odprawiona w intencji Braci Bonifratrów, współpracowników, pacjentów szpitala i podopiecznych. Kanclerz w swojej homilii odwołał się do słów Ewangelii o Dobrym Samarytaninie, zwracając uwagę na miłość miłosierną bliźniego. Na zakończenie podziękował Dobrym Braciom za ich działalność, pochylanie się nad chorymi i potrzebującymi pomocy. Życzył również wszystkim pracownikom, by nie ustawali w swej “samarytańskiej” pracy.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry