Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Opłatek u Bonifratrów

18 XII 2018 o godzinie 13:00 w Centrum Medycznym im. dr Wacława Łęckiego odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników wszystkich dzieł bonifraterskich w Łodzi. Myśl przewodnia spotkania to słowa ks. Twardowskiego: “Pomyśl jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, Matkę, osiołka, Betlejem”.

Tegoroczna Wigilia pracownicza była wyjątkowa. Oprócz pracowników przybyli na spotkanie Prowincjał br. Łukasz Dmowski OH oraz Prezes Zarządu szpitala Mateusz Kuzdak. Zebranych gości powitał w ciepłych słowach o. Przeor łódzkiego konwentu Krzysztof Fronczak OH. Następnie życzenia świąteczne i noworoczne w imieniu całego Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego złożył Prowincjał br. Łukasz, życząc sił i wytrwałości w podejmowaniu kolejnych przedsięwzięć przy budowaniu dzieł bonifraterskich.

Czas, który spędziliśmy w dużym gronie, upływał na dzieleniu się opłatkiem, spożywaniu smacznych wigilijnych potraw, ciesząc się wzajemną obecnością.

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry