Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Zieleń dla bonifratrów dzięki WFOŚiGW

Trwa realizacja projektu rewitalizacji parku, która zakłada nasadzenie na obszarze 1,2 ha ponad 7 tys. drzew i krzewów. Wśród zieleni mają powstać nowe alejki, tak by teren stał się miejscem odpoczynku, edukacji ekologicznej i ziołoleczniczej oraz promowania aktywności fizycznej. W planach jest budowa fit parku. Prace pozwolą uratować pomniki przyrody znajdujące się w parku. Kompleks powstanie do końca 2018 roku.

Nazwa zadania: “Urządzenie zieleni dla Konwentu Bonifratrów w Łodzi”.
Ogólna wartość zadania: 424 350,00 zł.
Dotacja z WFOŚiGW: 325 190,00 zł.
Kompleks, który powstanie do końca 2018, ma służyć pacjentom Szpitala, odwiedzającym ich bliskim oraz mieszkańcom Łodzi i okolic. Powstaną rabaty roślinne i ziołowe, tablice edukacyjne oraz  tak zwana mała architektura. Bonifratrzy chcą edukować na temat wpływu ziół na organizm człowieka oraz poprawiać świadomość i zaangażowanie dzieci i dorosłych w proekologiczny styl życia, poprzez poznanie wielu grup roślin, krzewów i drzew. Park będzie miejscem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu rewitalizacji wznowiona zostanie możliwość organizowania wycieczek szkolnych oraz prelekcji dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Więcej informacji: www.zainwestujwekologie.pl

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry