Klasztor w Krakowie pw. Trójcy Przenajświętszej

Uroczystość ustanowienia Sanktuarium

W dniu 8 marca 2016 roku w trakcie uroczystej Mszy św. odprawionej o godz. 17:00 J. Em. Stanisław Kard. Dziwisz Arcybiskup Metropolita krakowski ustanowił Kościół Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie Sanktuarium Diecezjalnym św. Jana Bożego.

 

fot. M. Brzózka

Słowo O. Ambrożego Marii Pietrzkiewicza – Przeora Konwentu Bonifratrów w Krakowie

8 marca 2016 roku J. Em. Ks. Stanisław Kard. Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski ustanowi nasz Kościół Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie Sanktuarium Diecezjalnym Św. Jana Bożego.

“Nie wystarczy bowiem stać w tłumie, ale trzeba dotrzeć i dotknąć Chrystusa. Zło tkwi w tym, że idziemy do Chrystusa, ale nie staramy się Go dotknąć, by uzyskać uzdrowienie” – Kazanie Jana z Avila, które nawróciło Jana Bożego.

Dzięki łasce Bożej i papieżowi Franciszkowi możemy korzystać z ogromu Bożego Miłosierdzia, które staje się naszym udziałem w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia Bożego. Przeżywamy święty czas Wielkiego Postu. Pierwszy autor biografii o świętym Janie Bożym, Założycielu naszego zakonu, Franciszek de Castro napisał, że “bez względu na własne słabości, których Jan nie kryje, czuje się on zawsze kochany przez Boga”. W Liście do Ludwika Baptysty Jan Boży napisał: “Miłuj Pana naszego Jezusa Chrystusa ponad wszystko na świecie, gdyż On miłuje Cię o wiele bardziej, niż Ty zdołałbyś Go pokochać”.

Drodzy Czciciele świętego Jana Bożego! Święty Jan Boży żyje! Żyje w czasie, żyje w nas – duchowych synach, w naszych współpracownikach, wolontariuszach, dobrodziejach, w dziełach apostolskich, żyje w chorych, których tak bardzo kochał. Cieszymy się bardzo, że nasz Kościół klasztorny pw. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie, w którym czczony jest obraz św. Jana Bożego, jest miejscem szczególnej modlitwy wiernych, którzy zmagają się z chorobą i cierpieniem. Znakiem wyrażającym szczególny związek Świętego Patrona z ludzkim cierpieniem jest uwidoczniona na jego wizerunku cierniowa korona wznosząca się nad jego głową. Święty Jan Boży – Patron Chorych – z miłością wstawia się za tymi, którzy modlą się przed jego obrazem i umieszczonymi w relikwiarzu pod ołtarzem relikwiami z kości, aby z wiarą nieść krzyż choroby, a jeśli taka wola Boża, odzyskać upragnione zdrowie.

Na początku napisałem, cytując słowa z Kazania św. Jana z Avila, że “nie wystarczy stać w tłumie, ale trzeba dotrzeć i dotknąć się Chrystusa”. Pragnę z głębi mego serca wyrazić serdeczne podziękowania, tym naszym chorym, którzy z żywą wiarą, przez wstawiennictwo św. Jana Bożego zwracają się do Chrystusa, prosząc o łaskę zdrowia i dziękując Mu za otrzymane łaski. W czwartki Msza św. o godz. 18:30 sprawowana jest w intencjach zbiorowych do św. Jana Bożego Patrona Chorych. Istnieje możliwość oddania czci relikwiom naszego świętego Ojca. Na powyższe serdecznie zapraszam.

Z darem modlitwy zjednoczony w świętym Janie Bożym Patronie Chorych

Ambroży Maria Pietrzkiewicz OH

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry