Klasztor w Krakowie pw. Trójcy Przenajświętszej

Modlitwa do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych

Modlitwa do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych

Matko Najświętsza, Tobie oddaję duszę i ciało moje, do Ciebie kieruję me myśli, Ciebie błagam w mym nieszczęściu. Uzdrowienie Chorych, wybaw mnie, proszę, od niemocy mojej, podaruj mi zdrowie – skarb najcenniejszy, wlej w me serce ufność, miłość i nadzieję, aby łaska Pana zawsze była przy mnie. Pani Miłosierna, oręduj za mną, podetnij korzenie grzechów moich, ku Bogu kieruj myśli moje i bądź przy mnie w ostatniej godzinie mego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Uzdrowienie Chorych, módl się za mną!

 

 

 

 

 

Kaplica Szpitala Bonifratrów w Krakowie

pw. Matki Bożej Uzdrowienie Chorych

31-066 Kraków, ul. Trynitarska 11

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry