Klasztor w Katowicach p.w. Świętych Aniołów Stróżów

Wolontariat Bonifraterski

Naszą główną misja jest ewangelizacja, w świecie bólu i cierpienia, poprzez tworzenie ośrodków zdrowotnych i socjalnych, w których zapewniana jest osobie ludzkiej integralna opieka.

 Szczególny ślub szpitalnictwa, obliguje braci Bonifratrów (od łac. bonus frater – dobry brat) do posługi na rzecz chorych i potrzebujących.

Ponieważ choroba, czy inna niedola dotyka, przynajmniej pośrednio, każdego człowieka, od wieków Zakon Szpitalny współpracuje o osobami świeckimi różnych stanów i profesji, by realizować służbę najbardziej potrzebującym, jakimi są ubodzy, chorzy, umierający. Między zakonem, a jego współpracownikami narodziła się bardzo silna więź. Stąd różne grupy zaangażowane w realizacje misji Zakonu Szpitalnego tworzą Rodzinę świętego Jana Bożego.

Misją Rodziny Szpitalnej jest dawać swoje życie (czas, talenty, siły) służbie chorym oraz potrzebującym opieki, w sposób, w jaki czynił to święty Jan Boży (1495 – 1550) – założyciel Zakonu Szpitalnego. Wraz z Bonifratrami, którzy są zakonnikami, tworzą ją świeccy: pracownicy zatrudnieni w danym dziele, wolontariusze wspierający chorych oraz darczyńcy. Razem – w oparciu o Ewangelię – tworzymy kulturę szpitalniczą.

Tak jak święty Jan Boży stworzył z niczego, alternatywny model obywatela i chrześcijanina – szpitalnika, służącego najbardziej opuszczonym, a przez to Jego wspólnota stała się zaczynem odnowy w niesieniu pomocy w Kościele, podobnie Rodzina Szpitalna – dysponując często prostymi środkami, wspartymi chrześcijańską miłością – włącza się w pomoc ubogim i zepchniętym na margines.

W naszej wspólnej służbie chcemy promować wizje chorego, jako nierozerwalnej jedności. Służymy mu integralnie (holistycznie) uwzględniając w posłudze jego ciało, duszę oraz kontekst życia. Rozwijając w ten sposób opiekę, w oparciu o pracę zespołową, działamy terapeutycznie, godząc postęp techniczny

(wszechstronne osiągnięcia w medycynie) z humanizacją (potrzeby, możliwości i dobro człowieka).

Stykając się z ubogimi, chorymi, umierającymi i posługując im, przechodzimy proces osobistej odnowy, która uczy wrażliwości, wdraża w ducha służby, zaprawia w bezinteresowność, pogłębia miłość, jakiej uczy nasz Pan Jezus Chrystus.

Dzieła prowadzone przez Rodzinę Szpitalną w Polsce

Godło Zakonu

Kto może być bonifratrem?

Kto może być pracownikiem naszych dzieł?

Kto może być wolontariuszem?

Kto może być darczyńcą?

Kontakt

Konwent Bonifratrów w Katowicach

Ks. L. Markiefki 87,  40-211 Katowice – Bogucice

tel.: 695 858 529

e-mail: wolontariat@bonifratrzy.katowice.pl

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry