Klasztor w Katowicach p.w. Świętych Aniołów Stróżów

Kaplica

Kaplica pw. Aniołów Stróżów powstała w 1872/4 roku wraz z budową Szpitala i Klasztoru Zakonu Bonifratrów. Jest najstarszym obiektem sakralnym i szpitalnym w dzielnicy i jednym z trzech najstarszych w mieście Katowice.

Ma szczególne znaczenie dla historii lokalnej. Zachowana bez znaczących przeróbek i przebudowań przez cały czas – jedynie w okresie okupacji hitlerowskiej była zamknięta – zawsze służyła mieszkańcom Katowic stając się miejscem szczególnie ważnym w życiu tej górniczej i hutniczej dzielnicy.

Kaplica (wraz z budynkami klasztorno-szpitalnymi) stanowi część zespołu sakralnego ufundowanego przez ks. Leopolda Markiefkę, wybitnego duszpasterza, który sprowadzając do Bogucic Bonifratrów podniósł cywilizacyjnie – wyprzedając w tej mierze nawet Katowice – Bogucice rozwijając opiekę zdrowotną i pomoc społeczną.

Kaplica po przeprowadzonych pracach otwarta jest w godzinach 8:00-19:00 zapewniając swobodny dostęp dla wszystkich zainteresowanych.

Konserwacja Kaplicy jest jednym z pierwszych kroków zmierzających do przywrócenia dzielnicy Bogucice należnego jej miejsca na mapie Katowic.

zobacz wirtualny spacer »

Pomóż zebrać fundusze na spłatę remontu Kaplicy poprzez wpłaty na konto

KONWENT OO.BONIFRATRÓW W  KATOWICACH
ul. Ks. L. Markiefki 87
40-211 Katowice
Santander Bank Polska S.A.
Nr konta: 63 1090 2835 0000 0001 1728 6937
z dopiskiem: z przeznaczeniem na cele religijne – remont kaplicy

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry