Klasztor w Katowicach p.w. Świętych Aniołów Stróżów

Aktualności

Pierwsze śluby zakonne brata Bogusława

8 grudnia w Krakowskim kościele bonifratrów swoje pierwsze śluby zakonne złożył brat Bogusław, który w ostatnim półroczu odbywał końcowy okres swojej formacji nowicjackiej w naszej wspólnocie. Bracia i współpracownicy z Katowic serdecznie dziękują bratu Bogusławowi za odważne świadectwo podążania drogą Rad Ewangelicznych i modlą się, żeby coraz lepiej naśladował św. Jana Bożego w służeniu potrzebujących, a droga życia zakonnego stała się dla niego drogą do osiągnięcia najważniejszego celu każdego z nas – zbawienia wiecznego.

Dołączamy zdjęcia, przypominające piękne chwile posługiwania brata Bogusława w katowickim konwencie.

czytaj więcej +

Nowe miejsce posługiwania bonifratrów w Katowicach

Od 1 grudnia 2019 r. rozpoczął swoją pracę Oddział Medycyny Paliatywnej Szpitala Bonifratrów w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 41. Zostali przyjęci pierwsi pacjenci i jednocześnie powstała potrzeba opieki duszpasterskiej w tym nowym ośrodku. Już 21 listopada bracia odwiedzili powstający oddział i kaplicę św. Jana Pawła II, która przy nim się znajduje, oraz wspólnie modlili się przy tej okazji z przedstawicielami Zakonu Maltańskiego.

czytaj więcej +

10 rocznica powrotu do dzieł prowadzonych przez Bonifratrów

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bp. Adama Wodarczyka była centralnym punktem uroczystości odpustowych ku czci św, Aniołów Stróżów oraz obchodów jubileuszu 10-lecia powrotu Szpitala w Bogucicach do dzieł prowadzonych przez Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

– Współczesny człowiek potrzebuje przypomnienia prawdy, że w tym świecie, w którym żyjemy nie jesteśmy osamotnieni. Bóg daje nam swoich aniołów, jako orędowników, jako tych, którzy stają się naszymi przewodnikami – powiedział bp Wodarczyk.

czytaj więcej +

Wyjazd na Białoruś i Ukrainę

W dniach 2-10 września razem z braćmi nowicjuszami SzczepanemBogusławem udaliśmy się w podróż na Białoruś i Ukrainę. Rozpoczęliśmy nasz wyjazd modlitwą przed relikwiami bł. siostry lekarza Ewy Noiszewskiej w Szymanowie. Ta skromna i pogodna zakonnica urodziła się i zginęła śmiercią męczeńską na terenie dzisiejszej Białorusi. Podczas wojny siostra Ewa ofiarnie pomagała wszystkim potrzebującym, głodującym, rodzinom więźniów i zamordowanych, ukrywała Żydów – z tego powodu została rozstrzelana przez hitlerowców niedaleko Słonimia (miasto w obwodzie grodzieńskim). Jakże to służenie było bliskie naszemu szpitalnemu charyzmatowi! Wstawiennictwu Siostry Niepokalanki Ewy powierzyliśmy naszą podróż, prosząc o łaskę obudzenia wiary na tych ziemiach tak obficie uświęconych Krwią Męczenników (często, niestety, zapomnianych) oraz o światło w rozeznaniu możliwości powrotu działalności bonifratrów na Białoruś.

czytaj więcej +

BOŻE CIAŁO 2019 – BONIFRATERSKI OŁTARZ

czytaj więcej +

Modlitewnik „PRZYJECIEL CHORYCH” już do nabycia

Z okazji 10 rocznicy powrotu Szpitala w Katowicach do dzieł prowadzonych przez Zakon Szpitalny św. Jana Bożego wznowiliśmy druk modlitewnika „Przyjaciel Chorych”.

Wdzięczni za dar powołania i łaskę służenia Chrystusowi w cierpiących, mamy nadzieję, że książeczka ta posłuży każdemu we wzrastaniu duchowym oraz będzie drogowskazem w poszukiwaniu uzdrowienia i pocieszenia u najskuteczniejszego Lekarza dusz i ciał ludzkich – Pana i Przyjaciela naszego Jezusa Chrystusa

Bracia Bonifratrzy

czytaj więcej +

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry