Klasztor w Katowicach p.w. Świętych Aniołów Stróżów

Aktualności

Uroczystość św. Jana Bożego

Drodzy Pacjenci, Współpracownicy, Wolontariusze  i Przyjaciele

Dziękujemy za udział w uroczystej Eucharystii ku czci św. Jana Bożego z okazji święta patronalnego Założyciela naszego Zakonu. Msza św.  odprawiona została  pod przewodnictwem Ojca Bartłomieja Sumara OP.

B o n i f r a t r z y

czytaj więcej +

Spotkanie przeorów Polskiej Prowincji

Dnia 14 lutego bracia przeorzy z całej Polskiej Prowincji Bonifratrów odwiedzili Oddział Medycyny Paliatywnej naszego szpitala przy ul. Wita Stwosza 41 oraz zapoznali się z perspektywami i problemami, związanymi z ewentualnym rozszerzeniem działalności naszego zakonu w tej nowej lokalizacji. Spotkanie przebiegało w pozytywnej atmosferze, bracia byli bardzo  zainteresowani planami rozwoju katowickiego ośrodka, a zakończyła się wizyta wspólną Eucharystią w szpitalnej kaplicy św. Jana Pawła II.   

czytaj więcej +

Dzień Chorego 2020

W tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego również i w naszym nowym Oddziale Medycyny Paliatywnej przy ul. Wita Stwosza w Katowicach. Mszę Świętą w intencji chorych oraz wszystkich, którzy nimi się opiekują odprawili nasi kapelani o. Mirosław i ks. Bronisław. A później wszystkim chorym na ich salach zostało udzielone błogosławieństwo lourdzkie.

czytaj więcej +

Prezentacja orędzia papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego

6 lutego w naszym Konwencie obyła się konferencja prasowa z udziałem Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca oraz Brata Łukasza Dmowskiego Prowincjała Polskiej Prowincji Bonifratrów, w ramach której omówiono orędzie Ojca Świętego na XXVIII Światowy Dzień Chorego.

czytaj więcej +

Pierwsze śluby zakonne brata Bogusława

8 grudnia w Krakowskim kościele bonifratrów swoje pierwsze śluby zakonne złożył brat Bogusław, który w ostatnim półroczu odbywał końcowy okres swojej formacji nowicjackiej w naszej wspólnocie. Bracia i współpracownicy z Katowic serdecznie dziękują bratu Bogusławowi za odważne świadectwo podążania drogą Rad Ewangelicznych i modlą się, żeby coraz lepiej naśladował św. Jana Bożego w służeniu potrzebujących, a droga życia zakonnego stała się dla niego drogą do osiągnięcia najważniejszego celu każdego z nas – zbawienia wiecznego.

Dołączamy zdjęcia, przypominające piękne chwile posługiwania brata Bogusława w katowickim konwencie.

czytaj więcej +

Nowe miejsce posługiwania bonifratrów w Katowicach

Od 1 grudnia 2019 r. rozpoczął swoją pracę Oddział Medycyny Paliatywnej Szpitala Bonifratrów w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 41. Zostali przyjęci pierwsi pacjenci i jednocześnie powstała potrzeba opieki duszpasterskiej w tym nowym ośrodku. Już 21 listopada bracia odwiedzili powstający oddział i kaplicę św. Jana Pawła II, która przy nim się znajduje, oraz wspólnie modlili się przy tej okazji z przedstawicielami Zakonu Maltańskiego.

czytaj więcej +

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry