Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia…”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu w formie ”zaprojektuj i wybuduj” (zaprojektuj, uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienie, w tym pozwolenie na budowę i wybuduj oraz uzyskaj pozwolenie na użytkowanie) dla zadania  pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o.
ul. Ks. L. Markiefki 87,   40-211 Katowice.

Termin składania ofert: 28.09.2018r.

Szczegóły w załącznikach:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Wzór umowy

3. Rzuty

4. Zagospodarowanie terenu

5. Program funkcjonalno – użytkowy

6. Odpowiedzi na zapytania z dnia 19.09.2018r.

7. Odpowiedzi na zapytania z dnia 20.09.2018r.

8. Mapa

9. Ekspertyza Techniczna dotycząca możłiwości nadbudowy budynku Bonifrateskiego Ośrodka Zdrowia

 

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry