Kontakt

Oddziały SzpitalneAdministracja SpółkiMapa

Centrala Szpitala

tel. 32 357 62 00
szpital@bonifratrzy.katowice.pl

Bonifraterski Ośrodek Zdrowia – Poradnie Specjalistyczne
tel.: 32 357 62 66, 32 357 62 78

Izba Przyjęć

tel.: 32 357 62 70

Dział Diagnostyki Obrazowej

tel. 32 357 62 25
tel. 32 461 63 29

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

tel. 32 357 62 56

Oddział Chirurgii Ogólnej

tel. 32 357 62 46

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
z Pododziałem Ortopedii Dla Dzieci

tel. 32 357 62 37

Oddział Ginekologiczno -Położniczy
z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

tel. 32 357 62 69

Oddział Noworodkowy

tel. 32 357 62 64

Oddział Chorób Wewnętrznych
z Pododziałem: Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii

tel.: 32 357 62 83

Oddział Gastroenterologiczny

tel.: 32 357 62 04

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87
40- 211 KATOWICE
tel.: 32 357 62 00; fax: 32 357 62 38

e-mail: szpital@bonifratrzy.katowice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000315658
NIP: 9542652330; REGON: 241032074
Kapitał Zakładowy: 7.490.000,00 zł

konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Oddział 4 w Katowicach
ul. Katowicka 61
40-174 Katowice
Nr rachunku: 31 1090 2008 0000 0001 1687 7067

Zarząd Spółki

Kontakt przez Sekretariat tel.: 32 357 62 08; fax: 32 357 62 38

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Bożena Majewska

tel.: 32 357 62 99

Pełnomocnik ds. Jakości – Katarzyna Muszak

tel.:  +48 881 741 652

Dział Organizacji i Biura Zarządu

tel.: 32 357 62 99

Dział Nadzoru i Statystyki Medycznej

tel. 32 357 62 54

Dział Finansowo-Księgowy

tel. 32 357 62 55

Dział Kadrowo-Płacowy

tel.: 32 357 62 33

Dział Informatyki

tel. 32 357 62 97

Dział Techniczno-Gospodarczy

tel. 32 357 62 52

Pielęgniarka Naczelna

tel. 32 357 62 21

Specjalista ds. Epidemiologii

tel. 32 461 63 43

Dietetyk

tel. 32 357 62 19

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87
40- 211 KATOWICE
tel.: 32 357 62 00; fax: 32 357 62 38

e-mail: szpital@bonifratrzy.katowice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000315658
NIP: 9542652330; REGON: 241032074
Kapitał Zakładowy: 7.490.000,00 zł

konto bankowe:
Santander Bank Polska
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Oddział 4 w Katowicach
ul. Katowicka 61
40-174 Katowice
Nr rachunku: 31 1090 2008 0000 0001 1687 7067

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Szpital Zakonu Bonifratrów
pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Bonifraterski Ośrodek Zdrowia
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87
40- 211 KATOWICE
tel.: 32 357 62 00; fax: 32 357 62 38

e-mail: szpital@bonifratrzy.katowice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000315658
NIP: 9542652330; REGON: 241032074
Kapitał Zakładowy: 7.490.000,00 zł

 

Dojazd komunikacją miejską

Linie autobusowe nr: 11, 61, 70, 108, 109, 177, 600, 657, 911
(Przystanek: Bogucice – Kościół)

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry