Kontakt

Oddziały SzpitalneAdministracja SpółkiMapa

Centrala Szpitala

tel. 32 357 62 00
szpital@bonifratrzy.katowice.pl

Bonifraterski Ośrodek Zdrowia – Poradnie Specjalistyczne
tel.: 32 357 62 66, 32 357 62 78

Izba Przyjęć

tel.: 32 357 62 70

Dział Diagnostyki Obrazowej

tel. 32 357 62 25
tel. 32 461 63 29

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

tel. 32 357 62 56

Oddział Chirurgii Ogólnej

tel. 32 357 62 46

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Pododdział Ortopedii Dla Dzieci

tel. 32 357 62 37

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Pododdział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej

tel. 32 357 62 69

Oddział Neonatologiczny

tel. 32 357 62 64

Oddział Chorób Wewnętrznych

tel.: 32 357 62 83

Oddział Gastroenterologiczny

tel.: 32 357 62 04

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Oddział w Katowicach
Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87
40- 211 KATOWICE
tel.: 32 357 62 00; fax: 32 357 62 38

konto bankowe:
Santander Bank Polska
Nr rachunku: 31 1090 2008 0000 0001 1687 7067

Dyrekcja Szpitala

Kontakt przez Sekretariat tel.: 32 357 62 08; fax: 32 357 62 38

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Małgorzata Topyła-Komosa

tel.: +48 663 423 033

Pełnomocnik ds. Jakości – Jolanta Gąsiorowska

tel.:  +48 509 167 368

Dział Organizacyjny

tel.: 32 357 62 99

Dział Rozliczeń i Statystyki

tel. 32 357 62 54

Dział Finansowo-Księgowy

tel. 32 357 62 55

Dział Personalny

tel.: 32 357 62 33

Dział Informatyki

tel. 32 357 62 97

Dział Techniczno-Gospodarczy

tel. 32 357 62 52

Pielęgniarka Naczelna

tel. 32 357 62 21

Specjalista ds. Epidemiologii

tel. 32 461 63 43

Dietetyk

tel. 32 357 62 19

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Oddział w Katowicach
Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87
40- 211 KATOWICE
tel.: 32 357 62 00; fax: 32 357 62 38

e-mail: szpital@bonifratrzy.katowice.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
Wydział VI  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000952604
NIP: 8992919206; REGON: 521336320
Kapitał Zakładowy:  zł

konto bankowe:
Santander Bank Polska
Nr rachunku: 31 1090 2008 0000 0001 1687 7067

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Oddział w Katowicach

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
Bonifraterski Ośrodek Zdrowia
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87
40- 211 KATOWICE
tel.: 32 357 62 00; fax: 32 357 62 38

e-mail: szpital@bonifratrzy.katowice.pl

Sąd Rejonowy  dla Wrocławia Fabrycznej
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000952604
NIP: 8992919206; REGON: 521336320
Kapitał Zakładowy: 34.524.150,00 PLN

 

Dojazd komunikacją miejską

Linie autobusowe nr: 11, 61, 70, 108, 109, 177, 600, 657, 911
(Przystanek: Bogucice – Kościół)

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry