Misja Szpitala – Polityka Jakości

Misją Szpitala Zakonu Bonifratrów sp. z o. o. jest:

Szpitalnictwo św. Jana Bożego sposobem czynienia dobra.

Naszą misję realizujemy poprzez stosowanie następujących zasad:

 • Osoba którą się opiekujemy zostaje zawsze w centrum naszej uwagi
 • Popieramy i bronimy praw chorych i potrzebujących, mając na uwadze poszanowanie ich godności osobistej
 • Angażujemy się w obronę i promocję ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci
 • Szanujemy wolność sumienia i wyznania osób, którymi się opiekujemy oraz współpracowników
 • Okazujemy stanowczość w respektowaniu wartości Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego: szpitalnictwo, jakość, szacunek, odpowiedzialność i duchowość.

Naszym celem jest stać się „Szpitalem pięknym – ważnym – bezpiecznym”. Chcemy, aby był piękny nie tylko dlatego, że został odnowiony, że przywrócono zabytkowi daną świetność, ale piękny przede wszystkim tym, co dzieje się w środku – nowoczesna medycyna i duch św. Jana Bożego założyciela Zakonu Bonifratrów. Ważny Szpital na medycznej i naukowej mapie regionu oraz bezpieczny Szpital – gdzie pacjenci przychodzą z zaufaniem.

Powyższy cel realizowany jest poprzez:

 • Dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostycznym i leczniczym
 • Zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym.
 • Stwarzanie warunków służących ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności personelu.
 • Rozwój Szpitala – nowe kierunki działalności oraz zwiększenie zakresu i liczby wykonywanych usług medycznych
 • Popularyzowanie oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia – organizowanie wystaw, akcji samarytańskich, współpraca z innymi organizacjami
 • Działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia kadr medycznych
 • Systematyczne badania satysfakcji Pacjentów i opinii naszych Klientów instytucjonalnych.
 • Stałe monitorowanie i doskonalenie wszystkich procesów przebiegających w Szpitalu.

Deklarujemy zapewnienie zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki oraz
pełne zaangażowanie własne i całego personelu w proces ciągłego doskonalenia systemu
zarządzania jakością.

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry