Prawa Pacjenta

Informacje o prawach pacjenta znajdziecie Państwo m. in. na stronie internetowej jak poniżej: 

https://www.gov.pl/web/rpp/abc-pacjenta

Pełna treść ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do wglądu w Dziale Nadzoru i Statystyki Szpitala – Administracja III piętro.

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry