Przetargi/konkursy ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

09-08-2019

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., 40-211 Katowice, ul. Ks. L. Markiefki 87, unieważnia postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji związanej z wyborem w trybie konkurencyjnym dostawców dla zamówień objętych projektem  „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Powodem odrzucenia oferty było niespełnienie kryteriów opisanych w ogłoszeniu.

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry