Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Oddział Chirurgii Ogólnej

OpisKadra medycznaKontaktRegulaminGaleria zdjęć

Oddział jest przygotowany do całodobowych przyjęć pacjentów w stanach nagłych, zapewniając leczenie operacyjne w pełnym zakresie chirurgii ogólnej.Wykonywane są duże operacje w zakresie chirurgii przewodu pokarmowego, w tym żołądka, trzustki i przełyku, także w schorzeniach onkologicznych. Szeroko stosowane są techniki małoinwazyjne (zabiegi laparoskopowe). Prowadzone jest również leczenie schorzeń chirurgicznych, związanych z powikłaniami cukrzycy i choroby zakrzepowo-zatorowej.

Oddział dysponuje szerokim zapleczem diagnostycznym, zapewnia profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.
Pacjenci bezpośrednio po zabiegach przebywają w sali pooperacyjnej wyposażonej w nowoczesny sprzęt monitorujący parametry życiowe.
Pacjenci po zabiegach mają zapewnione monitorowanie bólu pooperacyjnego i profesjonalne leczenie, m.in. metodą analgezji kontrolowanej przez pacjenta.

Kierownictwo Oddziału

 • lek. med. Andrzej Miciński, specjalista chirurgii ogólnej – kierownik Oddziału
 • lek. med. Marcin Gawłowicz, specjalista chirurgii ogólnej – zastępca kierownika Oddziału
Lekarze
 • lek. med. Andrzej Naglak – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Kamil Czepiel – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Karol Bodnar – Lekarz rezydent
 • lek. med. Piotr Wielgus – Lekarz rezydent
Lekarze pełniący dyżury
 • lek.med. Katarzyna Kalarus – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Andrzej Aerst – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Katarzyna Kaczmarek – Lekarz rezydent

Pielęgniarka Oddziałowa

 • Aleksandra Kłosek
Pielęgniarki
 • Małgorzata Kwiatek
 • Renata Małobęcka-Kalinowska
 • Małgorzata Czubińska
 • Karolina Obcowska-Frania
 • Ewa Paszek
 • Anna Pawlik
 • Karolina Klimek
 • Henryka Kriegler
 • Karolina Mucha
 • Izabela Kubin
Opiekun Medyczny
Oksana Baraś

Główny budynek Szpitala - I piętro

telefon: 32 357 62 46

inne telefony

Sekretariat Oddziału - tel.: 32 357 62 46

Pielęgniarka Oddziałowa - tel.: 32 357 62 51

Dyżurka lekarska - tel.: 32 357 62 09

Punkt pielęgniarski - tel.: 32 357 62 49

Prosimy Pacjentów chodzących, aby pozostawali w swoich salach w czasie wizyt lekarskich i pór posiłków, a każde indywidualne wyjście z Oddziału zgłaszali w dyżurce pielęgniarskiej. Informujemy, że w Oddziale oprócz personelu medycznego pracują wolontariusze, którzy chętnie pomogą w drobnych sprawach, udzielą informacji, zajmą rozmową lub zaproszą na spacer. W trakcie pobytu w Szpitalu Pacjenci spotkaja  studentów i słuchaczy szkół medycznych, którzy zdobywają wiedzę i doświadczenie. Pacjent możecie odmówić ich udziału w udzielaniu świadczeń, prosimy jednak o wyrozumiałe podejście do wymogów kształcenia przyszłych profesjonalistów medycznych. Pod koniec pobytu w Szpitalu Pacjenci zostaną poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji, aby doskonalić naszą opiekę i lepiej spełniać oczekiwania Pacjentów.

Przyjęcie na Oddział, wydawanie wypisów i zaświadczeń
Sekretariat Oddziału rejestruje pacjentów do planowanych przyjęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 lub poza w/w godzinami w ramach Izby Przyjęć. Sekretariat Oddziału wydaje wypisy, zaświadczenia, itp. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35. Kopię dokumentacji medycznej wydaje się na wniosek Pacjenta lub osoby przez niego do tego upoważnionej. Wniosek należy złożyć w Dziale Nadzoru i Statystyki Medycznej (Administracja Szpitala). Sporządzenie kopii dokumentacji jest odpłatne.
Informacje dla odwiedzających
Prosimy, abyście pamiętali Państwo o potrzebach odwiedzanej bliskiej Wam osoby oraz innych Pacjentów na sali chorych, a także dostosowali swoje zachowanie do warunków panujących na Oddziale. Prosimy o ograniczenie liczby odwiedzających do 2 osób, wyłączenie z odwiedzin dzieci, nie siadanie na łóżkach pacjentów, nie wchodzenie do sal innych chorych oraz przestrzeganie godzin odwiedzin od 13.00 do 18.00. Bez zgody personelu nie wolno wchodzić do gabinetów zabiegowych i pozostałych pomieszczeń służbowych. Prosimy o ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych, aby nie przeszkadzać innym chorym i personelowi, a bezwzględnie zakazane jest korzystanie z telefonów w pobliżu czułego sprzętu medycznego, aby nie zakłócać jego pracy. Jeśli chcielibyście Państwo pomóc w czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych, proszę uzgodnić zakres możliwej pomocy z pielęgniarkami opiekującymi się Pacjentem i stosować się do ich zaleceń. Prosimy w czasie odwiedzin o poszanowanie intymności innych pacjentów, niewykonywanie zdjęć oraz opuszczenie sali chorych w przypadku wykonywania jakichkolwiek zabiegów przez personel medyczny.

Regulamin Odwiedzin oraz pełny wykaz praw Pacjenta jest dostępny w dyżurce pielęgniarek.

Informacje o stanie zdrowia pacjenta

Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela kierownik Oddziału w godzinach od 8:00 do 13:30. Nie udziela się informacji przez telefon.

Dodatkowe wyżywienie
Oddział wyposażony jest lodówkę i czajnik przeznaczony dla Pacjentów. Żywność umieszczana w lodówce powinna być opakowana i oznaczona Imieniem i Nazwiskiem Pacjenta oraz datą. Na terenie Szpitala znajdują się specjalne automaty z napojami i słodyczami oraz  kawiarenka (parter)
Bezpłatny internet
Na terenie Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach uruchomiono dla pacjentów darmowy dostęp do internetu (WIFI). Zasięg obejmuje wszystkie oddziały szpitalne
Bezpieczeństwo w Oddziale
Przy każdym łóżku oraz w toaletach znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie personelu pielęgniarskiego w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Dla swojego bezpieczeństwa Pacjenci przyjęci do Oddziału otrzymują opaski identyfikacyjne w kolorze niebieskim. Szpital posiada całodobową ochronę oraz monitoring, dzięki czemu ewentualne incydenty mogą być odtworzone. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe – prosimy o korzystanie z depozytu szpitalnego.
Opieka duszpasterska
Zgodnie z charyzmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, pragniemy zapewnić Państwu nie tylko profesjonalną opiekę medyczną ale także wsparcie duchowe. Kapelan Szpitalny codziennie jest obecny w Oddziale udzielając Sakramentów Świętych (Spowiedź, Komunia, Sakrament Chorych ) w dni powszednie około godz. 15:00, w niedziele i święta około godz. 10:00. Potrzebę kontaktu z Kapelanem można zgłaszać także dyżurnym pielęgniarkom. Zapraszamy na Msze Św. i indywidualną modlitwę do Kaplicy Szpitalnej, która znajduję się na I piętrze Szpitala (wejście na chór Kaplicy przez Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej). Msze święte odprawiane są według następującego porządku: Poniedziałek– Sobota – 18.30 Niedzielę i Święta – 8.00 i 18.30

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry