Zarząd/Dyrekcja

Bonifraterskie Cenetrum Medyczne  sp. z o.o.
Wioletta Niemiec  – Prezes Zarządu
Anna Żebranowicz – Członek Zarządu
Renata Neidrowska – Członek Zarządu
Paweł Stopczyński – Członek Zarządu
Aleksandra Drobiec – Dyrektor Szpitala
Rafał Stojko – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Monika de Costres – Główna Księgowa
Bożena Majewska – Dyrektor ds. Organizacyjnych
Mateusz Paluch – Inspektor Ochrony Danych

Bonifraterski Ośrodek Zdrowia
Maria Kukawska – Kierownik

Kontakt przez Sekretariat tel.: 32 357 62 08 fax: 32 357 62 38

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry