Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Inne informacje

Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. wprowadza się możliwość odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych.

Dopuszcza się możliwość odwiedzin z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa epidemiologicznego:

  • Bezwzględnie prawidłowo założona maseczka (zasłaniająca usta i nos), dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu 1,5 m między osobami na sali, stosowanie się do zaleceń personelu,
  • Przy pacjencie może przebywać 1 osoba odwiedzająca,
  • Zaleca się, aby czas odwiedzin nie przekraczał 30 min,
  • W trakcie odwiedzin odwiedzający nie może wychodzić poza oddział,
  • Zakazuje się odwiedzin osobom wykazującym objawy infekcji,
  • Zgody na odwiedziny nie udziela się dla pacjentów z rozpoznanym zakażeniem COVID-19.

Odwiedzający, którzy nie stosują się do określonych zasad oraz poleceń personelu medycznego  mogą zostać poproszeni o opuszczenie Oddziału!

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry