Oddział Gastroenterologiczny

OpisKadra medycznaKontaktRegulaminGaleria zdjęć
Oddział Gastroenterologii posiada 15 łóżek przeznaczonych do całodobowej opieki hospitalizowanych pacjentów. W ramach diagnostyki chorób przewodu pokarmowego wykonywane są w szerokim zakresie badania laboratoryjne oraz badania obrazowe takie jak: gastroskopia, kolonoskopia, cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW), biopsje grubo- i cienkoigłowe narządów i zmian ogniskowych jamy brzusznej, ultrasonografia, tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny brzucha. Zabiegi lecznicze dotyczą usuwania zmian polipowatych przewodu pokarmowego metodą polipektomii i mukozektomii, wykonujemy ablacje guzów nowotworowych, prowadzimy terapię żylaków przełyku, poszerzania i protezowania protezami samorozprężalnymi zwężeń zmienionych chorobowo lub pooperacyjnie różnych odcinków przewodu pokarmowego. W ramach terapii dróg żółciowych i trzustkowych wykonujemy zabiegi usuwania kamieni z przewodów żółciowych oraz zabiegi odbarczania żółtaczki spowodowanej mechaniczną przeszkodą w odpływie żółci z wątroby. Opiekę lekarską zapewniają specjaliści gastroenterolodzy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz fachowy i życzliwy personel pielęgniarski.
W skład Oddziału wchodzi Pracownia Endoskopii z nowoczesnymi gabinet ami do gastroskopii, kolonoskopii oraz gabinetem badań dróg żółciowych i trzustkowych. Są one wyposażone w wideoendoskopy firmy Pentax oraz Olympus. Pracownia dysponuje dedykowanym do badań endoskopowych aparatem radiologicznym (ramię C). Wykorzystywany w szerokim zakresie sprzęt jednorazowego użytku oraz dwie myjnie automatyczne aparatów endoskopowych, zapewniają pacjentom i personelowi odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu z udziałem doświadczonego zespołu anestezjologicznego. Lekarze Pracowni posiadają certyfikaty potwierdzające ich kompetencje w zakresie wykonywanych zabiegów endoskopowych i radiologicznych a pielęgniarki, specjalizację wymaganą do asystowania przy zabiegach. Pracownia świadczy usługi nie tylko dla Oddziału Gastroenterologii ale i dla całego Szpitala oraz dla pacjentów ambulatoryjnych.

Kierownik Oddziału

dr n. med. Katarzyna Roj

Kierownik Pracowni Endoskopii

dr n. med. Hubert Bołdys

Lekarze

  • dr n. med. Viola Bacia

Pielęgniarka Oddziałowa

Wioletta Rzepa

Pielęgniarki
  • Jolanta Długajczyk
  • Agata Kucio
  • Anna Ogłódek
  • Patrycja Stankiewicz
  • Jadwiga Szczygieł
  • Wioleta Hać

Główny budynek Szpitala – III piętro

Dyżurka pielęgniarska – tel.: 32 357 62 04

Dyżurka lekarska – tel.: 32 357 62 59

Rejestracja Pracowni Endoskopii – tel.: 32 357 62 62

Pracownia Endoskopii – tel.: 32 461 63 41

Prosimy Pacjentów chodzących, aby pozostawali w swoich salach w czasie wizyt lekarskich i pór posiłków, a każde indywidualne wyjście z Oddziału zgłaszali w dyżurce pielęgniarskiej. Informujemy, że w Oddziale oprócz personelu medycznego pracują wolontariusze, którzy chętnie pomogą w drobnych sprawach, udzielą informacji, zajmą rozmową lub zaproszą na spacer. W trakcie pobytu w Szpitalu Pacjenci spotkaja  studentów i słuchaczy szkół medycznych, którzy zdobywają wiedzę i doświadczenie. Pacjent możecie odmówić ich udziału w udzielaniu świadczeń, prosimy jednak o wyrozumiałe podejście do wymogów kształcenia przyszłych profesjonalistów medycznych. Pod koniec pobytu w Szpitalu Pacjenci zostaną poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji, aby doskonalić naszą opiekę i lepiej spełniać oczekiwania Pacjentów.

Przyjęcie na Oddział, wydawanie wypisów i zaświadczeń
Rejestracja pacjentów do planowych przyjęć odbywa się na Oddziale Gastroenterologicznym od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 13:00.Kopię dokumentacji medycznej wydaje się na wniosek Pacjenta lub osoby przez niego uprawnionej. Wnioski składa się w Dziale Statystyki i Nadzoru ( Administracja Szpitala). Sporządzenie kopii dokumentacji jest odpłatne.
Informacje dla odwiedzających
Prosimy, abyście pamiętali Państwo o potrzebach odwiedzanej bliskiej Wam osoby oraz innych Pacjentów na sali chorych, a także dostosowali swoje zachowanie do warunków panujących na Oddziale. Prosimy o ograniczenie liczby odwiedzających do 2 osób, wyłączenie z odwiedzin dzieci, nie siadanie na łóżkach pacjentów, nie wchodzenie do sal innych chorych oraz przestrzeganie godzin odwiedzin od 13.00 do 18.00. Bez zgody personelu nie wolno wchodzić do gabinetów zabiegowych i pozostałych pomieszczeń służbowych. Prosimy o ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych, aby nie przeszkadzać innym chorym i personelowi, a bezwzględnie zakazane jest korzystanie z telefonów w pobliżu czułego sprzętu medycznego, aby nie zakłócać jego pracy. Jeśli chcielibyście Państwo pomóc w czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych, proszę uzgodnić zakres możliwej pomocy z pielęgniarkami opiekującymi się Pacjentem i stosować się do ich zaleceń. Prosimy w czasie odwiedzin o poszanowanie intymności innych pacjentów, niewykonywanie zdjęć oraz opuszczenie sali chorych w przypadku wykonywania jakichkolwiek zabiegów przez personel medyczny.

Regulamin Odwiedzin oraz pełny wykaz praw Pacjenta jest dostępny w dyżurce pielęgniarek.

Informacje o stanie zdrowia pacjenta

Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela kierownik Oddziału w godzinach od 8:00 do 14:00. Nie udziela się informacji przez telefon.

Dodatkowe wyżywienie
Oddział wyposażony jest lodówkę i czajnik przeznaczony dla Pacjentów. Żywność umieszczana w lodówce powinna być opakowana i oznaczona Imieniem i Nazwiskiem Pacjenta oraz datą. Na terenie Szpitala znajdują się specjalne automaty z napojami i słodyczami oraz  kawiarenka (parter)
Bezpłatny internet
Na terenie Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach uruchomiono dla pacjentów darmowy dostęp do internetu (WIFI). Zasięg obejmuje wszystkie oddziały szpitalne
Bezpieczeństwo w Oddziale
Przy każdym łóżku oraz w toaletach znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie personelu pielęgniarskiego w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Dla swojego bezpieczeństwa Pacjenci przyjęci do Oddziału otrzymują opaski identyfikacyjne w kolorze niebieskim. Szpital posiada całodobową ochronę oraz monitoring, dzięki czemu ewentualne incydenty mogą być odtworzone. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe – prosimy o korzystanie z depozytu szpitalnego.
Opieka duszpasterska
Zgodnie z charyzmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, pragniemy zapewnić Państwu nie tylko profesjonalną opiekę medyczną ale także wsparcie duchowe. Kapelan Szpitalny codziennie jest obecny w Oddziale udzielając Sakramentów Świętych (Spowiedź, Komunia, Sakrament Chorych ) w dni powszednie około godz. 15:00, w niedziele i święta około godz. 10:00. Potrzebę kontaktu z Kapelanem można zgłaszać także dyżurnym pielęgniarkom. Zapraszamy na Msze Św. i indywidualną modlitwę do Kaplicy Szpitalnej, która znajduję się na I piętrze Szpitala (wejście na chór Kaplicy przez Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej). Msze święte odprawiane są według następującego porządku: Poniedziałek– Sobota – 18.30 Niedzielę i Święta – 8.00 i 18.30

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry